Randweg Opheusden

De leefbaarheid in Opheusden staat onder druk door toenemend en steeds groter landbouwverkeer dat door de kern van het dorp heen rijd. Dit leidt tot verkeersonveilige situaties, met name in de interactie met fietsers. Veilige fietsroutes binnen een veilig wegennet is een belangrijke doelstelling in het Coalitieprogramma 2018-2022 “Samen bouwen aan Ruimte voor de Samenleving”.

Voor de ontwikkeling van het Agro Business Centrum ten behoeve van het laanbomencluster in de gemeente is een goede westelijke ontsluiting, niet via het dorp, een randvoorwaarde. Ook dit is als doelstelling vastgelegd in het Coalitieprogramma. Beide doelstellingen komen samen in het project Randweg Opheusden.

De gemeente Neder-Betuwe zal tijdens dit project samenwerken met Sweco.

Planning

Fase 1 Oriëntatie en scoping (afgerond)

In fase 1 worden er verschillende stappen genomen op het gebied van Planologie, NRD, civiel technische uitwerking, grondverwerving en omgevingsmanagement. Centraal staat het verzamelen van alle gegevens die nodig zijn om een NRD op te stellen en een risicoanalyse te maken. Daarnaast worden er de eerste gesprekken gevoerd met grondeigenaren die in de buurt van het beoogde tracé wonen om met hen het proces door te spreken.

Fase 2 Ontwerp en analyse (heden - september 2020)

Het doel van fase 2 is het opstellen van een ingepast VO (Voorlopig Ontwerp), in samenwerking met eigenaren en andere belanghebbenden. Wij organiseren een informatieavond voor belangstellenden. In deze fase gaat het niet om de vraag of het project er wel of niet moet komen. Het gaat om de vraag welke alternatieven en varianten aan de orde zijn en welke effecten beschreven moeten worden in het MER

Fase 3 Verankeren en uitwerken (september 2020 - maart 2021)

Het doel van fase 3 is het vastleggen van de uitkomsten uit fase 2 in een juridisch besluit, het Bestemmingsplan en het uitwerken van het ontwerp tot een DO dat voldoende basis biedt om een realisatiecontract op te stellen.

Informatiebijeenkomst 3 februari 2020

Op deze avond hebben wij de omgeving geïnformeerd over het proces dat we gaan doorlopen. Download hier de presentatie die is gegeven op 3 februari 2020 (PDF 1,13mb).

Inpassingssessies 10, 12 en 19 maart 2020

Op 10 en 12 maart hebben de ruimtelijke inpassingssessies van de randweg Opheusden plaatsgevonden. De inpassingssessie van 19 maart kon helaas niet doorgaan vanwege de extra maatregelen rondom het coronavirus.

Een kwartier van te voren kunt u inlopen en er staat dan koffie en thee voor u klaar. Meld u tijdig aan voor de sessie waar u aan wilt deelnemen, aangezien wij een deelnemersgroep van circa 15 personen willen vormen. Aanmelden kan via het contactformulier.

Veelgestelde vragen

Lees hier de vragen die wij hebben ontvangen over dit project. Wij hebben deze vragen van een antwoord voorzien.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden of heeft u suggesties over het tracé? Neem dan contact met ons op via telefoonnummer 14 0488 of het contactformulier. De projectleiders voor dit project zijn de heer Rob Gertsen (gemeente) en de heer Robert Jan Jonker (Sweco).

Documenten die voor u interessant kunnen zijn