Vogelbuurt Uitvoering

Inwoners van de Vogelbuurt Opheusden: de uitvoering gaat van start!

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden? Voor fase 1 kunt u contact opnemen met firma Van den Heuvel, uitvoerder. U heeft hier een brief over ontvangen. De contactpersoon is de heer John van de Leijgraaf, bereikbaar via 06-53349838.

Heeft u vragen over de uitvoering van fase 2 geef dan uw reactie door via dit contactformulier. De projectleider van dit project is de heer Marc van Meeteren.

Luchtfoto met ooievaar.

Op 2 juni 2020 starten we met het realiseren van een toekomstbestendige en verfraaide woonbuurt waar u straks nog prettiger woont, werkt en verblijft. Met een klimaatbestendige inrichting met extra bomen en groen gaan we hittestress en verdroging te lijf, vangen we wateroverlast maximaal op en dragen we bij aan de biodiversiteit. Zonder de benodigde parkeerruimte uit het oog te verliezen.

Fasering

De werkzaamheden vinden plaats in twee fasen. In fase 1 starten de nutsbedrijven, Liander en Vitens, met het vernieuwen van hun gas- en waterleidingen. De aannemer die de werkzaamheden van de nutsbedrijven gaat uitvoeren is Van den Heuvel.

In fase 2 gaan we met onze eigen aannemer, Dusseldorp, aan de slag met de herinrichting. We sluiten aan op de werkzaamheden van de nutsbedrijven en leggen ongeveer dezelfde route af door de straten.

We vervangen het huidige riool door een nieuw vuilwaterriool en we leggen er een tweede riool bij voor het schone hemelwater. We zorgen voor herbestrating van wegen en trottoirs en voor een groene, klimaatadaptieve inrichting van de openbare ruimte. En natuurlijk is er straks een prachtige natuurspeeltuin aan de Ooievaarstraat.

Met deze fasering willen we zo min mogelijk overlast veroorzaken voor de bewoners. We streven ernaar de Vogelbuurt goed bereikbaar te houden en voldoende parkeergelegenheid in de buurt tijdens de werkzaamheden te waarborgen. De aannemers zullen nadrukkelijk werken conform het landelijk vastgestelde protocol ‘Samen veilig doorwerken’ van de Rijksoverheid. Hiermee kunnen de werkzaamheden doorgaan en is er geen verhoogd risico op besmetting met het corona-virus.

Planning werkzaamheden

2020

Juni: start vernieuwing gas- en waterleidingen door de nutsbedrijven Liander en Vitens.

September: start vernieuwing riool & herinrichting openbare ruimte door gemeente Neder-Betuwe.

2022

Maart: afronding werkzaamheden.

Documenten die voor u interessant kunnen zijn