Herinrichting Bomenbuurt

Inwoners van de Bomenbuurt Ochten: Denkt u mee over de inrichting van de straten in uw buurt?

De woonwijk karakteriseert zich door de straten die zijn vernoemd naar bomen, hetgeen kortweg heeft geleid tot de naam Bomenbuurt. De Bomenbuurt is eind jaren 60 aangelegd. Sinds die tijd is er weinig tot niets veranderd aan de open ruimte. De riolering is ondertussen aan vervanging toe, de bestrating is verouderd en het groen is verwilderd. Tijd voor een opknapbeurt!

Bladnerven

De gemeente Neder-Betuwe gaat bovenstaande punten in één keer integraal aanpakken. Hierbij grijpen wij gelijk de kans om de woonwijk aan te passen aan de veranderingen van het klimaat. Zo kunnen wij een gebruiksvriendelijke wijk met een groene uitstraling realiseren die voldoet aan de wensen en normen van de huidige tijd én die van de toekomst.

Informatiebijeenkomsten

Er hebben een aantal informatiebijeenkomsten plaatsgevonden waar bewoners van de Bomenbuurt de mogelijkheid hebben gehad om mee te denken over de nieuwe inrichting van de openbare ruimte.

  • 5 juni 2019: schouw door klankbordgroep Bomenbuurt.
  • 13 november 2019: presentatie voorlopig ontwerp aan bewoners.

In verband met de huidige omstandigheden vindt er t/m 1 juni 2020 geen informatiebijeenkomst plaats. Wij informeren u op een later moment over de inloopbijeenkomst uitvoeringsfase (waarschijnlijk na de zomer van 2020).

Planning werkzaamheden

Op 13 november organiseerden wij een bewonersavond, waarbij bewoners van de Bomenbuurt de mogelijkheid hebben gekregen om het voorlopige ontwerp in te zien en hun meningen naar voren te brengen. Het voorlopige ontwerp hebben wij omgezet een definitief ontwerp welke nu een definitieve status heeft. In het voorjaar van 2020 hebben wij proefsleuven laten graven en in het najaar van 2020 gaat de uitvoering van start.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden of heeft u suggesties over de inrichting van de wijk dan horen wij dat graag. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 0488 of via dit contactformulier. De projectassistent van dit project is Marianne van Bruxvoort (06-22858567 of mbruxvoort@nederbetuwe.nl).

Documenten die voor u interessant kunnen zijn