Hoofdstraat Kesteren

Wij gaan aan de slag met de herinrichting van de Hoofdstraat. Dit keer is het wegvak aan de beurt vanaf de kruising met de Nedereindsestraat tot de spoorwegovergang bij de Fruitstraat. We voeren een aantal snelheidsremmende maatregelen uit om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. We willen u graag informeren over het ontwerp, de uitvoering en de planning. Dat doen we via deze website, een telefonisch spreekuur en een online informatieavond op 8 juli 2020. Wethouder Stefan van Someren en projectleiders Daniëlle Eggink en Arie van der Staaij zijn hierbij aanwezig.

Rond de zomer 2020 hebben wij u met u als bewoners gesproken over onze plannen voor snelheidsremmende maatregelen in de Hoofdstraat. Daarbij is toen gesproken dat in de tweede helft van dit jaar de werkzaamheden zouden plaatsvinden. Zoals u zelf geconstateerd hebt, zijn de werkzaamheden echter niet opgestart. Dat heeft onder meer de volgende redenen:

  • We mogen niet zonder vergunning werken in de onmiddellijke nabijheid van het spoor. De behandeling van deze vergunning heeft veel tijd gekost. Pas enkele weken geleden heeft ProRail ons de vergunning verleend.
  • Er was een lange levertijd op de flexibele drempel. Deze is besteld en inmiddels ontvangen.
  • Er wordt nu gewerkt aan een fietspad langs de Broekdijk. Het is niet wenselijk – i.v.m. de bereikbaarheid van Kesteren – om tegelijkertijd aan de Broekdijk en de Hoofdstraat te werken.

Volgens de huidige planning willen we nu medio april 2021 starten met de werkzaamheden.

We hebben een aantal bewoners gevraagd over een mogelijke andere locatie van de flexibele drempel. De reacties hierop lopen uiteen en het blijkt niet dat er een specifieke voorkeur voor één bepaalde locatie is.

Vandaar dat we besloten hebben om de flexibele drempel toch op de oorspronkelijke locatie aan te leggen, ook al omdat deze locatie iets gunstiger is ten opzichte van de slinger in de weg.

De tekeningen, vragen en antwoorden vindt u op de projectensite van de gemeente.

Te zijner tijd krijgt u nog bericht van de aannemer over de exacte uitvoeringsdatum en de contactpersoon vanuit de aannemer voor praktische vragen.

Heeft u nog vragen? Dan kunt u uiteraard altijd contact met ons opnemen via het contactformulier.

Wilt u meer weten over het ontwerp, de uitvoering en de planning?

U vindt onderaan deze pagina de ontwerptekeningen, een powerpointpresentatie en de link naar een YouTube filmpje met een toelichting op de aanleiding en uitgangspunten van het ontwerp.

Telefonisch spreekuur en online informatieavond

Op woensdag 8 juli 2020 organiseerden we een telefonisch spreekuur en een online informatieavond. Het verslag hiervan vindt u onderaan deze pagina bij 'Documenten die voor u interessant kunnen zijn'. Kon u niet bij de informatieavond zijn of hebt u deze gemist en wilt u toch nog uw opmerkingen of vragen aan ons kwijt? Maak dan gebruik van het contactformulier.  

Planning

  • Start uitvoering werkzaamheden: medio april 2021

Documenten die voor u interessant kunnen zijn