Fietspad Broekdijk

De Broekdijk is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg, gelegen aan de zuidzijde van de kern Kesteren. Direct ten noorden van de Broekdijk bouwen wij de wijk Casterhoven. Dit zorgt voor meer (fiets)verkeer op de Broekdijk. Om de veiligheid van fietsers te beschermen, willen wij langs de Broekdijk een nieuw fietspad realiseren. Zo vergroten wij de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. De provincie Gelderland draagt met een subsidie bij aan dit project.

De Broekdijk in Kesteren.
Bron afbeelding: Google Maps.

Informatiebijeenkomsten

In verband met de huidige omstandigheden organiseren wij op korte termijn geen informatiebijeenkomsten. Wel ontvangt u binnenkort van ons een nieuwsbrief.

Planning

Medio april 2020 is de ontwerptekening van het fietspad Broekdijk af. Volgens de planning gaat de uitvoering van start in augustus 2020. Een deel van werkzaamheden kan zo in de schoolvakantie plaatsvinden.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden of heeft u suggesties over de inrichting van het fietspad Broekdijk dan horen wij dat graag. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 0488 of via dit contactformulier. De projectleider van dit project is de heer Bert Rog.