Fietspad Broekdijk

De Broekdijk is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg, gelegen aan de zuidzijde van de kern Kesteren. Direct ten noorden van de Broekdijk bouwen wij de wijk Casterhoven. Dit zorgt voor meer (fiets)verkeer op de Broekdijk. Om de veiligheid van fietsers te beschermen, willen wij langs de Broekdijk een nieuw fietspad realiseren. Zo vergroten wij de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. De provincie Gelderland draagt met een subsidie bij aan dit project.

De Broekdijk in Kesteren.
Bron afbeelding: Google Maps.

Informatiebijeenkomsten

Op 17 juni 2020 organiseerden we een telefonisch spreekuur en online informatieavond. Het verslag hiervan vindt u onderaan deze pagina bij 'Documenten die voor u interessant kunnen zijn'. Kon u niet bij de informatieavond aanwezig zijn maar wilt u wel iets aan ons kwijt? Stuur ons dan een bericht met uw vraag of opmerking over Fietspad Broekdijk via dit contactformulier.

Planning

Voorbereiding: ontwerp: juni–juli 2020
Aanbesteding werk: augustus–september 2020
Uitvoering werkzaamheden: oktober–november 2020

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden of heeft u suggesties over de inrichting van het fietspad Broekdijk dan horen wij dat graag. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 0488 of via dit contactformulier. De projectleider van dit project is de heer Bert Rog.

Documenten die voor u interessant kunnen zijn