Kesteren

  • Casterhoven

    Bekijk hier de website van het project Casterhoven.

  • Centrumplan Kesteren fase 2

    In 2018 is in Kesteren Centrumplan fase 1 gerealiseerd vanwege de komst van de nieuwe Plus-supermarkt. In deze fase is voor de supermarkt een parkeerterrein aangelegd, de Hoofdstraat aangepast en de Stationsstraat opgeknapt.

  • Veilingterrein

    In 2018 heeft de gemeente Neder-Betuwe samen met Sweco Nederland onderzoek gedaan naar de werking van het watersysteem op het (voormalige) Veilingterrein in Kesteren. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het huidige watersysteem niet functioneert zoals gewenst.

  • Voormalige Sparlocatie