Kesteren

 • Casterhoven

  Bekijk hier de website van het project Casterhoven.

 • Fietspad Broekdijk

  De Broekdijk is een belangrijke gebiedsontsluitingsweg, gelegen aan de zuidzijde van de kern Kesteren. Direct ten noorden van de Broekdijk bouwen wij de wijk Casterhoven. Dit zorgt voor meer (fiets)verkeer op de Broekdijk. Om de veiligheid van fietsers te beschermen, willen wij langs de Broekdijk een nieuw fietspad realiseren. Zo vergroten wij de verkeersveiligheid van alle weggebruikers. De provincie Gelderland draagt met een subsidie bij aan dit project.

 • Hoofdstraat Kesteren

  Wij gaan aan de slag met de herinrichting van de Hoofdstraat. Dit keer is het wegvak aan de beurt vanaf de kruising met de Nedereindsestraat tot de spoorwegovergang bij de Fruitstraat. We voeren een aantal snelheidsremmende maatregelen uit om zo de verkeersveiligheid te verbeteren. We willen u graag informeren over het ontwerp, de uitvoering en de planning. Dat hebben we reeds gedaan via deze website, een telefonisch spreekuur en een online informatieavond op 8 juli 2020.

 • Veilingterrein

  In 2018 heeft de gemeente Neder-Betuwe samen met Sweco Nederland onderzoek gedaan naar de werking van het watersysteem op het (voormalige) Veilingterrein in Kesteren. Uit dit onderzoek kwam naar voren dat het huidige watersysteem niet functioneert zoals gewenst.

 • Voormalige Sparlocatie