Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

  • Integraal Beheer Openbare Ruimte (IBOR)

    De gemeente stelt een IBOR-plan op. Dat is een integraal plan voor het beheer van de openbare ruimte. Dit plan vervangt de verschillende plannen voor groen, wegen & parkeren, openbare verlichting, klimaatadaptatie en spelen. Voordeel van een IBOR plan is dat het overzicht vergroot in alle inrichtings- en beheermaatregelen. Daarnaast stelt het IBOR plan een duidelijke visie waaruit we werken aan de openbare ruimte en keuzes maken.  We werken er naar toe om het IBOR plan eind 2021 gereed te hebben.