Ontwikkeling windenergie Midden-Betuwe

De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe werken samen aan een plan voor windpark Midden-Betuwe. Het windpark is een initiatief van Yard Energy en Maatschap Betuwemolen. Voorop staat dat direct-omwonenden van het park maximaal kunnen profiteren van de komst van het park. In persoonlijke gesprekken worden bouwstenen vergaard zodat het beste plan voor windpark Midden-Betuwe gemaakt wordt.

Direct omwonenden in Neder-Betuwe en Overbetuwe zijn eind maart 2020 over het windpark met een brief geïnformeerd. In mei 2020 zijn omwonenden uitgenodigd om mee te doen aan een online enquête waarin eerste ideeën en meningen aangegeven konden worden. Helaas konden geen live-bijeenkomsten en gesprekken gehouden worden.

Waarom windenergie?

Net als alle overheden wil de gemeente Neder-Betuwe klimaatverandering tegengaan. De gemeente heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. In 2023 moet minimaal 20% duurzame energieproductie zijn gerealiseerd in de gemeente, naast 2% energiebesparing per jaar.
In de Klimaatnota Neder-Betuwe (2018) met een Routekaart Energietransitie heeft de  gemeenteraad besloten tot het grootschalig opwekken van duurzame energie door middel van diverse grote wind- en zonprojecten.

Voor de doelstelling voor 2020 ligt het accent op aanleg van 5 zonnevelden die groen licht hebben gekregen.

Voor de ambitie in 2023 wordt een windprogramma binnen het door de gemeenteraad vastgestelde zoekgebied uitgevoerd.

Gezamenlijk plan voor maximaal meeprofiteren windpark Midden-Betuwe

Omdat het windpark Midden-Betuwe zich uitstrekt over zowel het grondgebied van Neder-Betuwe als dat van Overbetuwe, trekken beide gemeenten samen op.

De gemeenten en initiatiefnemers zijn zich bewust van de impact op de omgeving die de komst van een windpark heeft. De wensen die omwonenden uitspreken, zijn belangrijk voor de plannenmakers.

Met uitkomsten van de online enquête, persoonlijke gesprekken en live bijeenkomsten, kunnen belanghebbenden meedenken en meesturen bij het maken van het beste plan voor windpark Midden-Betuwe. Door de coronacrisis moeten veel gesprekken helaas vooralsnog in de meeste gevallen telefonisch plaatsvinden.

Hoe verder?

We streven ernaar dat er voor de zomer een concept-participatieplan ligt dat duidelijk maakt hoe samengewerkt wordt met belanghebbenden en hoe inwoners en bedrijven van beide gemeenten maximaal kunnen profiteren van de komst van de molens.

Mocht hiervoor meer tijd noodzakelijk zijn, dan zal deze genomen worden om zo zorgvuldigheid te waarborgen. De uitkomsten zullen later in het jaar voorgelegd worden aan de gemeenteraden van beide gemeenten.

Meer informatie

Informatievideo

In een video (kijktijd ongeveer 20 minuten) wordt het project windpark Midden-Betuwe voorgesteld. De informatievideo is te vinden op het YouTube kanaal van de gemeente Neder-Betuwe. De video geeft informatie over de komst van windpark Midden-Betuwe en over hoe je als omwonende kan meedenken en meedoen (de aftrap– enquête/eerste onderzoeksperiode - waarover in de video wordt gesproken is afgesloten op 12 juni 2020).

De Klimaatnota Neder-Betuwe (2018) met een Routekaart Energietransitie waarin de gemeenteraad besloten heeft tot het grootschalig opwekken van duurzame energie door middel van diverse grote wind- en zonprojecten vind je via www.nederbetuwe.nl > inwoners > bouwen_en_wonen > klimaat_en_duurzaamheid

Heb je vragen?

Mail ze dan naar Bob Leijdes, projectmanager windpark Midden-Betuwe, via bleijdes@nederbetuwe.nl

Zoekgebied Windpark Midden-Betuwe.
Zoekgebied Windpark Midden-Betuwe
Bron foto: Foto Suzan