Herinrichting Oranjebuurt / Jonge Eng

Inwoners van de Oranjebuurt / Jonge Eng in Dodewaard: Denkt u mee over de inrichting van de straten in uw buurt?

Logo Oranjebuurt en De Jonge EngIn Dodewaard ligt een netwerk aan straten die de naam dragen van leden van Het Koninklijk Huis. Vandaar dat wij deze wijk kortweg aanduiden met de naam 'Oranjebuurt / Jonge Eng'.

Een gedeelte van de Oranjebuurt / Jonge Eng is ontwikkeld in de eind jaren zestig van de vorige eeuw. Ondertussen kampt de wijk met diverse problemen zoals een verouderd riool, te smalle straten, te weinig parkeerplaatsen en een saaie groenstructuur. Dit pakken
wij aan, zodat de wijk weer gebruiksvriendelijk wordt met een frisse groene uitstraling.

Daarnaast zien wij met het opknappen van de Oranjebuurt / Jonge Eng ook een kans om de wijk aan te passen aan de veranderingen van het klimaat. Een goede regulatie van de waterafvoer en hittebestrijding vormen belangrijke uitgangspunten. Zo kunnen wij een prettige wijk realiseren die voldoet aan de wensen en normen van de huidige tijd én die van de toekomst.

Foto banner

Informatiebijeenkomsten

Wij vinden het belangrijk dat wij bewoners betrekken bij de totstandkoming van het nieuwe ontwerp voor de Oranjebuurt / Jonge Eng. De volgende mogelijkheden om mee te denken over het ontwerp staan op de planning:

  • 28 november 2019; bijeenkomst klankbordgroep Oranjebuurt / Jonge Eng
  • Eerste kwartaal 2020; bewonersavond Oranjebuurt / Jonge Eng

Planning werkzaamheden

Het vormgeven van het ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Oranjebuurt / Jonge Eng is van start gegaan. In het eerste kwartaal van 2020 organiseren wij een bewonersavond, waarbij bewoners van de Oranjebuurt / Jonge Eng de mogelijkheid krijgen om het voorlopige ontwerp in te zien en hun meningen naar voren te brengen. Het voorlopige ontwerp zetten wij vervolgens om in een definitief ontwerp. Na de zomer van 2020 starten wij met de realisatie.

Contact

Heeft u vragen over de werkzaamheden of heeft u suggesties over de inrichting van de wijk dan horen wij dat graag. Wij zijn te bereiken via telefoonnummer 14 0488 of via dit contactformulier. De projectleider van dit project is de heer Bert Rog.

Documenten die voor u interessant kunnen zijn