Bonegraaf Oost

De structuurschets Bonegraaf Oost is vastgesteld door het college en vormt het uitgangspunt voor de uitbreiding van het bedrijventerrein Bonegraaf in oostelijke richting. In de structuurschets staan de belangrijkste kaders voor initiatieven die daarvoor ontwikkeld worden.