Bijzondere bomen Neder-Betuwe in kaart

Groene parels in de gemeente, ze worden dit jaar in kaart gebracht. Het gaat om bijzondere bomen die in onze gemeente, het Europees laanboomcentrum, extra aandacht verdienen! Gemeente Neder-Betuwe vraagt haar inwoners daarom om bijzondere bomen te nomineren. Met de lijst 'bijzondere bomen Neder-Betuwe' kan de gemeente de regels voor bomenkap versoepelen, en tegelijkertijd bijzondere bomen beschermen. Eigenaren van bomen op de lijst krijgen een gratis Bomencheck aangeboden.

Logo_Bijzondere_BomenBijzondere bomen-lijst

Alle bomen zijn waardevol. Maar sommige bomen zijn bijzonder – en meer waardevol – dan anderen. De gemeente Neder-Betuwe hecht er aan om deze bijzondere, groene parels in kaart te brengen. Het maakt niet uit of  een boom in de openbare ruimte of op particulier terrein, in de tuin of op het erf staat. Help mee om de groene, bijzondere parels in kaart te brengen. Kent u of heeft u een bijzondere boom? Nomineer deze via dit formulier. We stellen het zeer op prijs als foto’s mee stuurt. Lukt het niet om het formulier in te vullen of foto's te uploaden? Stuur dan een mail met foto’s naar neder-betuwe@bomenwacht.nl.

Bijzondere bomen komen terecht op de lijst bijzondere bomen Neder-Betuwe. Bomen op deze lijst worden goed beschermd. Vanaf 2022 is het alleen mogelijk een bijzondere boom te kappen met een verleende kapvergunning. 

Bijzondere boom

We hebben het over een bijzondere boom wanneer deze:

 • 50 jaar of ouder is; en
 • Een toekomstverwachting heeft van meer dan 5 jaar; en
 • Voldoet aan ten minste 1 van de volgende criteria:
  • Beeldbepalend: de boom is bijvoorbeeld een markant herkenningspunt of bepalend voor het karakter en de identiteit van de omgeving
  • Hoge ecologische waarde: de boom is belangrijk voor het voortbestaan van bepaalde flora en fauna
  • Cultuurhistorische waarde: de boom maakt deel uit van de geschiedenis van de straat, buurt of dorp, zoals bijvoorbeeld een koningsboom of herdenkingsboom
  • Zeldzaam: er staan minder dan 5 bomen van deze soort in de gemeente
  • Dendrologisch bijzonder: het betreft een exotische boomsoort, een bijzondere kweekvorm of bijzondere variëteit
  • Uniek: de boom is enig in zijn soort of de grootste, dikste, scheefste etc boom in het dorp of de gemeente

Al ruim 200 bomen in beeld

De gemeente heeft zelf al meer dan 200 bomen genomineerd. Natuurlijk staan onder meer de herdenkingsbomen op de lijst ’bijzondere bomen’. Dit zijn bijvoorbeeld de Koningslindes en andere herinneringsbomen.
Het grootste deel (170 bomen) bestaat uit straat- en laanbomen die oud genoeg zijn en aan minimaal één van de criteria voldoen. Vaak zijn het beeldbepalende bomen.
Een kleiner deel (33 bomen) zijn al door de Bomenstichting aangemerkt als monumentale, bijzondere boom. Deze hebben echter nog geen beschermwaardige status vanuit de gemeente.

Op deze kaart vindt u een overzicht van de bomen met een nominatie voor ‘bijzondere boom’.

Bijzondere Bomenkaart

Klik op de kaart voor details of ga naar deze website.

Ik weet een bijzondere boom te staan! Wat nu?

Weet u of heeft u een bijzondere boom die nog niet op deze kaart staat? Nomineer de boom via dit formulier voor 5 maart 2021. U kunt zowel een eigen boom nomineren als een boom in de openbare ruimte. We stellen het zeer op prijs als foto’s mee stuurt. Lukt het niet om deze te uploaden? Stuur dan een mail met foto’s naar neder-betuwe@bomenwacht.nl.

Wat gebeurt er na het aanmelden?

Na de nominatie ontvangt u een ontvangstbevestiging van neder-betuwe@bomenwacht.nl. De Bomenwacht verzamelt alle nominaties en checkt of deze voldoen aan de selectiecriteria. Alle bomen uit de selectie worden vervolgens geïnspecteerd door een boomtechnisch inspecteur via Bomencheck. Bent u de eigenaar van een geselecteerde boom? Dan ontvangt u hierover bericht. U plant vervolgens zelf een afspraak in met Bomencheck.

De boomtechnisch inspecteur legt de algemene kenmerken van de boom vast en bepaalt de toekomstverwachting. Hij maakt een rapport op van de algemene kenmerken, de gezondheid en de onderhoudsbehoefte van de boom. Als eigenaar van de boom ontvangt u gratis dit rapport.

Op basis van de boomrapporten besluit de gemeente vervolgens welke bomen een plek krijgen op de lijst Bijzondere bomen Neder-Betuwe. Bomen op deze lijst worden goed beschermd. Vanaf 2022 is het alleen mogelijk een bijzondere boom te kappen met een verleende kapvergunning.  

Info

Dank voor het nomineren van een boom! Zo wordt Neder-Betuwe een gemeente vol groene, bijzondere parels!

Wilt u meer informatie over het project ‘Bijzondere bomen Neder-Betuwe’ of over een bijzondere boom? Stuur een mail naar rvelden@nederbetuwe.nl.

DSC09252

DSC09261

DSC09260

Deze bomen zijn opgenomen in het Landelijk Register Monumentale Bomen van de Bomenstichting. Zij zijn kandidaten voor de lijst ‘bijzondere bomen Neder-Betuwe’. De eigenaar van de bomen wordt om toestemming gevraagd om de boom daadwerkelijk de beleidsstatus bijzondere boom en bijbehorende bescherming te kunnen geven.