Woningbouw in Neder-Betuwe

Om de leefbaarheid van onze dorpen te behouden is het nodig om woningen te blijven bouwen. Het is onze bedoeling om voor elke doelgroep geschikte woonruimte aan te bieden.

Woonvisie

De raad heeft op 30 juni 2011 de Woonvisie 2011-2016 vastgesteld. 
De Woonvisie geeft de gemeente handleidingen voor de behoefte aan woningen in de komende jaren. Waar, wanneer en hoeveel woningen. Welke kwaliteiten en voor wie bedoeld. De behoefte aan woningen kan op verschillende manieren gerealiseerd worden, namelijk door nieuw te bouwen, door te herstructureren (slopen en nieuwbouw) of door aanpassing van bestaand bezit.

Bent u geïnteresseerd, dan kunt u de integrale tekst downloaden.

Woningbehoefteonderzoek

Om de behoefte aan woningen te peilen hebben wij in 2010 samen met woningstichting SWB een woningbehoefteonderzoek uitgevoerd. Aan dit onderzoek namen 1.370 huishoudens en 200 starters deel.
Het rapport (PDF, 1,35 mb) kunt u downloaden.

Starterswoningen

Als gemeente proberen wij de woningmarkt aantrekkelijk te houden voor alle marktsegmenten, dus ook voor starters. Hier vindt u een overzicht met projecten waar starterswoningen gebouwd worden of zijn.

Woningbouwprojecten

De ontwikkeling van woningbouwprojecten is vaak een samenspel tussen een projectontwikkelaar en de gemeente. In sommige gevallen zijn wij als gemeente ook de projectontwikkelaar.

U vindt hier een overzicht van de woningbouwprojecten in de gemeente Neder- Betuwe.