Tijdelijke verhuur van te koop staande woningen

Door de economische recessie staan huizen momenteel soms lang te koop.Huiseigenaren kunnen in de problemen raken als zij al een nieuwe woning hebben gekocht en hun oude woning nog niet hebben verkocht.

Om dubbele lasten te voorkomen wordt door de eigenaar soms gedacht aan tijdelijke verhuur. Hypotheekverstrekkers staan dit vaak niet toe, omdat de huurder recht op huurbescherming heeft en de woning daardoor bij gedwongen verkoop minder opbrengt op een veiling. De gemeente kan echter op basis van de Leegstandwet een vergunning afgeven, waarmee de eigenaar bij verkoop van de woning de huur kan opzeggen zonder gebonden te zijn aan een lange opzeggingstermijn.

Vergunningen zijn geldig voor maximaal 5 jaar en kunnen daarna niet meer verlengd worden.

Ook de gemeente Neder-Betuwe wil deze mogelijkheid bieden. U kunt een formulier voor de tijdelijke verhuur van uw woning aanvragen bij de beleidsmedewerker Wonen van de afdeling Fysieke Pijler van de gemeente, Postbus 20, 4043 ZG Opheusden of via info@nederbetuwe.nl.

U bent leges verschuldigd voor het aanvragen van de vergunning. De kosten daarvan bedragen in 2018 € 117,69.