Vragen en antwoorden over de Starterslening woningmarkt

Let op: Het maximale bedrag van € 450.000,- is bereikt. Het is op dit moment niet meer mogelijk een starterslening aan te vragen.

Starters op de woningmarkt kunnen een lening krijgen voor de koop van een woning tot 230.000 euro.

Vanaf 1 januari 2014 is deze lening in de gemeente Neder-Betuwe beschikbaar. Het is voor starters moeilijk om een passende koopwoning te bemachtigen. De starterslening kan een beperkte bijdrage leveren aan doorstroming op de koopwoningmarkt.

Starterslening

De gemeente stelt 450.000 euro beschikbaar voor het verstrekken van startersleningen via de stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse Gemeenten ( SVn). De maximale starterslening bedraagt 30.000 euro. In combinatie met de rijksbijdrage kunnen ongeveer dertig starters van het budget gebruik maken. Wie het eerst komt, wie het eerst maalt!

Hieronder leest u de antwoorden op zes veel gestelde vragen over de starterslening:

1. Wat is een starterslening?

Met een starterslening kan het verschil worden overbrugd tussen de aankoopkosten van een woning en het maximale bedrag dat de bank wil uitlenen met Nationale Hypotheek Garantie (N.H.G.). De starterslening in de gemeente Neder-Betuwe is bedoeld om de starters op de markt van  koopwoningen (bestaand en nieuwbouw) te stimuleren.

2. Wanneer kom ik in aanmerking voor een starterslening?

U komt in aanmerking voor een starterslening als u:

 • Niet eerder woningeigenaar bent geweest;
 • De woning zelf gaat bewonen;
 • Verblijfsgerechtigd in Nederland woont;
 • Op dit moment een huurwoning bewoont of inwonend bent.

3. Voor welke woning kan ik een starterslening krijgen?

U kunt een starterslening krijgen voor:

 • Een bestaande koopwoning;
 • Een nieuwbouw koopwoning;
 • Met een maximale verwervingsprijs van € 230.000*,-;
 • NIET als al een koopsubsidie is toegekend;
 • NIET voor zittende  huurders die hun eigen huurwoning willen kopen;
 • NIET bij de aankoop van een huurwoning met korting, zoals  koopgarant bij SWB.

4. Welke lening kan ik krijgen?

De starterslening:

 • wordt afgesloten via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn);
 • bedraagt maximaal 20% van de verwervingskosten, met een maximum van 30.000 euro;
 • heeft een rentepecentage dat 15 jaar vast staat;
 • kent in de eerste 3 jaar een rente van 0%;
 • hoeft gedurende de eerste 3 jaar niet te worden afgelost;
 • heeft een looptijd van maximaal 30 jaar;
 • wordt als ‘tweede hypotheek’ verstrekt.

5. Hoe vraag ik de starterslening aan?

U kunt een aanvraagformulier afhalen bij de receptie in  het gemeentehuis, Burgemeester Lodderstraat  20 in Opheusden.

Uw aanvraag wordt beoordeeld door het Stimuleringsfonds volkshuisvesting Nederland (SVn), de gemeente neemt een beslissing en de SVn handelt het verder af. De lening wordt uiteindelijk bij de notaris gepasseerd, samen met de transportakte van uw woning en de akte van uw eerste hypotheekverstrekker.

U kunt meer informatie over de starterslening en de aanvraagprocedure vinden op de website van het SVn www.svn.nl, Ook kunt u voor meer informatie terecht bij uw makelaar of hypotheekadviseur .

6. Hoe los ik de starterslening af?

 • U betaalt een maandbedrag van rente en aflossing gedurende de looptijd van de lening, vanaf het 4e jaar na ingangsdatum. De eerste 3 jaar hoeft u geen rente en aflossing te betalen.
 • Tijdens de looptijd kunt u op voorgeschreven momenten verzoeken om een hertoetsing op basis van uw inkomen. Het maandbedrag kan vervolgens aangepast worden aan uw financiële draagkracht.
 • Bij verkoop van de woning lost u de volledige lening af.
 • Vervroegde aflossing is boetevrij.

* Verwervingsprijs is: aankoopbedrag plus bijkomende kosten SVn.  SVn hanteert de normen van NHG dus ook  het percentage voor bijkomende kosten. Maximale koopsom met behulp van een Starterslening is € 230.000,- / 106 x 100 = € 216.981,- kk/von.