Project Grondgebruik

De gemeente Neder-Betuwe is in september 2014 gestart met het Project Grondgebruik.

Uit een inventarisatie van het gemeentelijk eigendom is gebleken dat op verschillende plaatsen binnen de gemeente gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond. In sommige gevallen is voor dit gebruik al een afspraak gemaakt, bewoners betalen hiervoor huur aan de gemeente. Maar soms is gemeentegrond in gebruik zonder afspraken en moeten die afspraken alsnog worden gemaakt als dit kan. Het gemeentebestuur heeft besloten dat voor iedere inwoner van de gemeente Neder-Betuwe gelijke regels en prijzen moeten gelden.

Met het Project Grondgebruik wil de gemeente het gebruik van gemeentegrond reguleren. Bewoners die een stukje gemeentegrond direct grenzend aan hun woonperceel gebruiken, krijgen eventueel de mogelijkheid om deze grond aan te kopen of te huren. Ook worden al bestaande huurafspraken geactualiseerd. Om dit te regelen worden bewoners actief benaderd door de gemeente. Hierbij gaan wij dorpsgericht te werk.

Het project is in 2014 van start gegaan in Dodewaard. Kesteren volgde in 2016, Echteld en IJzendoorn in 2017 en Ochten in 2018. In 2019 is het project gestart in Opheusden.

De start van het Project Grondgebruik begint voor iedere kern met een algemene informatieavond over het project. Bewoners waarvan verwacht wordt dat zij te maken krijgen met het Project Grondgebruik ontvangen een persoonlijke uitnodiging voor deze informatieavond. Wanneer u geen uitnodiging heeft ontvangen en u toch meer wilt weten over het project, bent u uiteraard van harte welkom op een van de informatieavonden. Wanneer er weer een informatieavond plaatsvindt wordt dit gemeentebreed via verschillende kanalen gecommuniceerd.

Persoonlijk contact en persoonlijke uitnodiging

De contacten tussen belangstellende inwoners en de gemeente lopen vooral via Jill Bakker en Mick van Boekel. Zij hebben binnen de gemeente de taak om het gebruik van stroken grond te regelen met de inwoners.

”Bewoners van wie wij vermoeden dat zij een strook grond in gebruik hebben of mogelijk belangstelling hebben in gebruik van grond, die sturen wij een uitnodiging voor de informatieavond en een informatiefolder. Zij ontvangen naderhand van ons een brief met daarin de mogelijkheden die voor hen specifiek van toepassing zijn. Meestal volgt er nog een persoonlijk gesprek om de zaken ter plaatse goed met elkaar door te spreken. Maar ook andere belangstellenden kunnen uiteraard contact met ons opnemen.’’

Kopen, huren of teruggeven

Er zijn drie mogelijkheden bij gebruik van gemeentegrond.

  1. Als een strook aan bepaalde voorwaarden voldoet, dan kan een inwoner deze kopen. De prijs is € 90,- per m² tot en met een oppervlakte van 100 m². Is de oppervlakte groter, dan taxeert een onafhankelijke taxateur het perceel. Het bedrag is ‘kosten koper’, dat betekent dat de overdrachtsbelasting -die is nu 2%- over de koopsom, en de notaris- en kadasterkosten voor rekening van de koper zijn.
  2. Soms voldoet een strook niet aan de normen voor verkoop maar kan de strook wel verhuurd worden. Dat is bijvoorbeeld zo als de grond naast een huurwoning ligt. De huurprijs is € 2,70 per m² en met een minimumbedrag van € 50,- per jaar.
  3. Tenslotte is er nog de mogelijkheid om de grond terug te geven aan de gemeente. Dat kan bijvoorbeeld aan de orde zijn als een inwoner de strook al in gebruik heeft maar niet wil kopen of huren. De gemeente richt het dan weer in als openbaar groen.

Voorwaarden

Kopen of huren is alleen mogelijk als de bewuste strook gemeentegrond aan bepaalde voorwaarden voldoet. De gemeente heeft criteria opgesteld in het Uitgiftebeleid gemeentelijke gronden (PDF 2,7 Mb). De gemeente beoordeelt of de strook gemeentegrond in aanmerking komt voor verkoop of verhuur. Bij dit onderzoek wordt onder andere gekeken naar de groenstructuur, de bestemming, verkeersveiligheid, riolering, kabel- en leidingonderzoek, enz.

Gemeentegrond nog niet in gebruik, maar wel belangstelling?

Grenst uw perceel aan een stukje gemeentegrond dat u graag bij uw perceel wilt betrekken? Ook dan is het eventueel mogelijk om dit stuk grond van de gemeente aan te kopen of te huren. U kunt hiervoor een aanvraag bij de gemeente indienen. Zodra wij uw aanvraag hebben ontvangen, nemen wij deze in behandeling en zullen wij beoordelen of het mogelijk is om de strook gemeentegrond aan te kopen of te huren.

U kunt uw aanvraag op de volgende manieren indienen:

  • Per post, door het aanvraagformulier (Wordbestand 45 Kb) te downloaden, in te vullen en vervolgens te sturen naar: Gemeente Neder-Betuwe, t.a.v. Project Grondgebruik, antwoordnummer 2775, 4000 ZP Tiel (postzegel niet nodig).
  • Per e-mail, door het aanvraagformulier te downloaden, in te vullen en vervolgens te sturen naar grondgebruik@nederbetuwe.nl.

Vragen?

Heeft u vragen over het Project Grondgebruik? Raadpleeg dan de veelgestelde vragen en antwoorden (PDF 316 Kb) of de flyer (PDF 574 Kb). Daarnaast kunt u telefonisch contact opnemen met mevrouw J. Bakker of de heer M. van Boekel van de afdeling Fysieke Pijler van de gemeente Neder-Betuwe via het algemene telefoonnummer 14 0488. U kunt ook een e-mail sturen naar grondgebruik@nederbetuwe.nl.

Nuttige adressen

Hoogenboom Netwerk Notarissen
Vlissingsestraat 14
4024 JL Eck en Wiel
Telefoon: 0344 – 69 21 14
www.rivierenlandnotarissen.nl

Kadasterkantoor Arnhem
Mr. E.N. van Kleffensstraat 8
6842 CV Arnhem
Telefoon: 088 183 22 00
www.kadaster.nl

Alle aanvullende documenten op een rij