Kopen en huren

 • Overzicht van instellingen

  Welke instellingen zijn van belang bij het kopen of huren van een woning in Neder-Betuwe?

 • Tijdelijke verhuur van te koop staande woningen

  Door de economische recessie staan huizen momenteel soms lang te koop.Huiseigenaren kunnen in de problemen raken als zij al een nieuwe woning hebben gekocht en hun oude woning nog niet hebben verkocht.

 • Woningbouw in Neder-Betuwe

  Om de leefbaarheid van onze dorpen te behouden is het nodig om woningen te blijven bouwen. Het is onze bedoeling om voor elke doelgroep geschikte woonruimte aan te bieden.

 • Starterswoningen in Neder-Betuwe

  Als gemeente proberen wij de woningmarkt aantrekkelijk te houden voor alle marktsegmenten, dus ook voor starters.

 • Vragen en antwoorden over de Starterslening woningmarkt

  Let op: Het maximale bedrag van € 450.000,- is bereikt. Het is op dit moment niet meer mogelijk een starterslening aan te vragen.

 • Project Grondgebruik

  De gemeente Neder-Betuwe is in september 2014 gestart met het Project Grondgebruik. Uit een inventarisatie van het gemeentelijk eigendom is gebleken dat op verschillende plaatsen binnen de gemeente gebruik wordt gemaakt van gemeentegrond. In sommige gevallen is voor dit gebruik al een afspraak gemaakt, bewoners betalen hiervoor huur aan de gemeente. Maar soms is gemeentegrond in gebruik zonder afspraken en moeten die afspraken alsnog worden gemaakt als dit kan. Het gemeentebestuur heeft besloten dat voor iedere inwoner van de gemeente Neder-Betuwe gelijke regels en prijzen moeten gelden.

Uitgelicht