Transitievisie warmte

Hier vindt u meer informatie over de Transitievisie.

Wat is per Neder-Betuwse gebied het meest duurzame alternatief voor aardgas tegen de laagste kosten? Welke straten, buurten of gebieden zijn geschikt om als eerste (vóór 2030) aan te pakken, doordat er al grote ingrepen zijn voorzien of bewoners zelf al aan de slag willen? Dit nemen we allemaal mee in de Transitievisie Warmte, een routekaart voor het aardgasvrij maken van de gebouwde omgeving. In alle gemeenten moet in 2021 een Transitievisie zijn vastgesteld. We verwachten de concept visie voor Neder-Betuwe rond de zomer gereed te hebben en voor te kunnen leggen aan bewoners en andere betrokkenen. 

Natuurlijk is de route naar een aardgasvrije gemeente niet in beton gegoten. De komende decennia kan er nog veel veranderen in betaalbare en breed toepasbare duurzame energiebronnen of technieken. Daarom bekijken we de visie iedere XX jaar opnieuw bekeken. De verdere uitwerking per buurt/gebied omschrijven we in een uitvoeringsplan/ warmteplan. Uiteindelijk moeten alle buurten in 2050 van het gas af zijn.

In de Transitievisie nemen we daarvoor een globale planning in op. Zo weet iedere inwoner van Neder-Betuwe grofweg wanneer zijn of haar wijk/buurt aan de beurt is.