Resultaten warmtescans: meeste winst bij ramen en gevels

Bijna 90% huizen kent één of meerdere warmtelekken

De warmtescans in de gemeente Neder-Betuwe hebben heldere resultaten opgeleverd. Op de scans is goed te zien waar huizen wel en niet goed zijn geïsoleerd. Bij ongeveer 90% van de bijna 1.000 gescande woningen gaat op één of meerdere plekken warmte uit de woning verloren. Vooral bij ramen en gevels. Daar is ook de meeste financiële winst te behalen door beter te isoleren. 

De gemeente Neder-Betuwe werkt aan een duurzame, groene en aardgasvrije gemeente. Daarom ondersteunen we bewoners van een koopwoning onder andere met gratis woningscans en isolatie-advies. Veel warmte uit woningen gaat onnodig verloren via ramen, daken en gevels. Met een warmtescan kunnen bewoners goed zien of en waar er warmte lekt uit hun woning. Zo wordt het duidelijk op welke plekken het zinvol is om (extra) te isoleren. En dat is vaak nodig. Want driekwart van de huizen in Nederland is onvoldoende geïsoleerd. Isoleren bespaart daarnaast geld en verhoogt het wooncomfort.

Een of meerdere warmtelekken

In Neder-Betuwe zijn van bijna 1.000 woningen in zes de dorpen (Dodewaard, Echteld, Kesteren, Ochten, Opheusden en IJzendoorn) warmtescans gemaakt door een gespecialiseerd bedrijf Sobolt. De scans maakten ze vanaf de straat, van de buitenkant van de voorgevel. Bij bijna 90% van de 959 woningen zijn één of meerdere warmtelekken geconstateerd. 

Terug verdienen

Bij circa 45% van de woningen is financiële winst te behalen door één of meer onderdelen te isoleren: 

  • Bij bijna 40% van de gescande huizen is financieel winst te behalen door de beglazing te vervangen door HR++ glas.
  • Bij 12% van de gescande huizen is financieel winst te behalen door de gevel beter te isoleren.

Resultaten warmtescans

Wethouder Stefan van Someren: “Uit de resultaten blijkt dat bij 45% van de woningen de investering in betere isolatie is terug te verdienen. En na de terugverdienperiode zelfs geld oplevert. Andere investeringen kosten inderdaad geld, maar leveren evengoed voordelen. Denk aan wooncomfort. Dat heeft mogelijk ook een positieve impact op iemands gezondheid als het huis bijvoorbeeld niet meer tocht of, in deze zomerse periode, de warmte buitenhoudt. En zo zijn er ook persoonlijke ambities van mensen om bijvoorbeeld het klimaat te ondersteunen en nu al, kleine of grotere, isolatiestappen te zetten. Goed om te kijken wat iemand nu al kan of wil of welke maatregelen nog eventueel kunnen wachten. Met toekomstige ontwikkelingen in de techniek worden naar verwachting nog meer investeringen rendabel. Zo zijn we met z’n allen stap voor stap op weg.” 

Besparingen 

Als de isolatieadviezen voor de bijna 1.000 woningen daadwerkelijk worden uitgevoerd, gaat het per jaar uiteindelijk over de volgende besparingen:

  • 85.000 m3 aardgas
  • € 65.500 energiekosten
  • CO2-uitstoot: 160 ton

Jaarlijks bespaarpotentieel isolatieadviezen gescande woningen Neder-Betuwe

Stappen voor een energiezuiniger huis, geld besparen, comfort en voorbereiding op aardgasvrij wonen

Op basis van het rapport met de warmtescans en het bijbehorende isolatieadvies kunnen bewoners stappen ondernemen om hun huis energiezuiniger te maken. Zij ontvingen een advies voor het woningonderdeel met de meeste besparingspotentie (ten opzichte van een goed geïsoleerd onderdeel).

Van een energierekening gaat 80% op aan warmte. Door warmteverlies tegen te gaan, kunt u geld besparen op uw energierekening, Zowel in zomer en winter meer wooncomfort ervaren en bent u goed bezig voor het milieu. Met een goed geïsoleerd huis bereidt u zich bovendien ook voor op wonen met minder of geen aardgas. 

Ondersteuning via Energieloket Neder-Betuwe

De gemeente informeert en ondersteunt onze inwoners, ondernemers en organisaties onder meer via Energieloket Neder-Betuwe, www.energieloketnederbetuwe.nl. Daar kunt u als inwoner terecht voor onafhankelijk en gratis advies over energiebesparing, isoleren en financieringsregelingen. Daar kunt u ook een expert raadplegen voordat u tot grote investeringen over gaat.

Lees hier meer