Aardgasvrij per straat/buurt/gebied

Alle dorpen komen aan de beurt.

  • Heel Neder-Betuwe is volgens de planning uiterlijk in 2050 aardgasvrij en overgestapt naar duurzame warmtebronnen.
  • Meerdere woningen in de dorpen, zoals bijvoorbeeld in IJzendoorn en nieuwbouwhuizen vanaf medio 2018, zijn al aardgasvrij.

De gemeente informeert u via onder andere (nieuws)brieven en deze website wanneer we aan de slag gaan met uw buurt of straat. Per gebied (dorp/buurt/straat) stellen we, samen met de bewoners, warmteplannen op. Zogenaamde uitvoeringsplannen. In deze plannen zoomen we in op hoe we denken om een gebied stapsgewijs van het gas af te koppelen, welk alternatief het meest geschikt is en welke tijd we denken hiervoor nodig te hebben. Deze plannen maken we samen met bewoners en andere betrokkenen. We bereiden onze samen voor op wonen zonder aardgas.