Samen voorbereiden op wonen zonder aardgas

Om de klimaatdoelen te halen hebben alle gemeenten in Nederland afgesproken dat we vanaf 2050 geen aardgas meer gebruiken in onze woningen en gebouwen. We gaan op zoek naar een andere manier om onze huizen te verwarmen, om te koken en te douchen.

We gaan stap voor stap op weg. Aardgas is iets dat we steeds minder kunnen gebruiken. Daarvoor kunt u nu zelf al veel doen. Dat begint met goede isolatie van uw huis: een goede eerste stap om minder aardgas te gebruiken. Daarnaast zijn we op zoek we naar andere manieren om uiteindelijk alle woningen te verwarmen, om te kunnen koken en te douchen. Op een duurzame wijze.

De grote lijn is dat de eerste Neder-Betuwse straten, buurten of gebieden in 2030 aardgasvrij zijn en zijn overgestapt op en duurzame energiebron en de hele gemeente in 2050. Dat betekent nogal wat. We stellen in 2021 eerst de Transitievisie Warmte op. Daarna maken we samen uitvoeringsplannen voor straten, buurten of andere gebieden. Samen bereiden we ons voor op wonen zonder aardgas.