Klimaat en Duurzaamheid

De gemeente Neder-Betuwe heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Op 15 september 2015 is de gemeentelijke Duurzaamheidsvisie 2016-2020 vastgesteld. De Duurzaamheidsvisie bestaat uit de onderdelen 'Energie en Klimaat', 'Afval en grondstoffen', 'Groen en water', 'Duurzaam ondernemen' en 'Sociale duurzaamheid'.

Logo duurzaam Neder-BetuweMet name de keuze voor het laatste thema geeft aan dat het college en de raad expliciet kiezen om bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties een rol te geven in het duurzaamheidsbeleid van de gemeente en hen de kans te geven daar een eigen bijdrage aan te leveren.

Middels een workshop met de raad zijn de ambities voor de vijf thema’s geformuleerd en samen met de ambities van het college, als basis gebruikt voor ambities in de duurzaamheidsvisie. De wens om ook bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit te nodigen hun bijdrage aan het plan te leveren leidde tot een informatiebijeenkomst op 10 juni 2015 voor bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties. De bijeenkomst heeft een grote verscheidenheid aan ideeën en acties opgeleverd. Veel van deze ideeën en acties zijn gebruikt als input voor de inhoud van de duurzaamheidsvisie.

Het proces van participatie in het duurzaamheidsbeleid is een continu proces. De gemeente Neder-Betuwe blijft daarom gedurende de looptijd van deze visie openstaan voor nieuwe duurzaamheidsinitiatieven en is bereid deze te faciliteren en zo mogelijk te ondersteunen.

Lees hier de volledige duurzaamheidsvisie.

Toekomstbestendig Wonen Lening

Heeft u plannen om uw huis duurzamer, toekomstbestendig, asbestvrij of kwalitatief beter te maken? Veel woningen in Neder-Betuwe kunnen wel een verbetering op deze aspecten gebruiken, maar deze investeringen kosten vaak (veel) geld. De provincie Gelderland en gemeente Neder-Betuwe vinden het belangrijk dat zoveel mogelijk woningen energiezuiniger, toekomstbestendiger en beter worden gemaakt. Daarom is er de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor het verbeteren van uw huis: de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’.

Heeft u een nieuwbouwhuis en wilt u deze bijvoorbeeld aardgasvrij maken? Dan kunt u ook gebruik maken van deze lening.

Eén regeling

Door alle leningen voor het verbeteren van woningen onder één regeling aan te bieden, hoeft u niet meer uit te zoeken welke lening voor uw woonwens geschikt is of meerdere aanvragen te doen als u uw woning wilt aanpassen. De maatregelen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn: energie, levensloopbestendigheid, sloop van bijvoorbeeld verpauperde schuurtjes, funderingsherstel of asbestsanering. Vertrekpunt voor de regeling is duurzaamheid, daarom dient er wel altijd een energiebesparende of -opwekkende maatregel getroffen te worden.

Meer informatie over de Toekomstbestendig Wonen Lening

Milieu

  • Atlas Leefomgeving
  • Asbest
  • Risicokaart Nederland: De Risicokaart informeert de inwoners van Gelderland over de risico's waarmee zij in hun leefomgeving kunnen worden geconfronteerd. Ook is er informatie hoe te handelen bij een een ramp of incident.

Duurzaamheid en energie

Archeologische beleidskaart Neder-Betuwe

Download de archeologische beleidskaarten van Neder-Betuwe via onderstaande links.