Klimaat en Duurzaamheid

De gemeente Neder-Betuwe heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Op 15 september 2015 is –met inbreng van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties- de tweede gemeentelijke Duurzaamheidsvisie 2016-2020 vastgesteld, die bestaat uit de onderdelen 'Energie en Klimaat', 'Afval en grondstoffen', 'Groen en water', 'Duurzaam ondernemen' en 'Sociale duurzaamheid'.

Klik hier voor meer informatie over de duurzaamheidsvisie.

Klimaatbeleid: Energietransitie en Klimaatadaptatie

Logo Duurzaam Neder-Betuwe Duurzaamheidsbeleid is een continu proces. De Energieparagraaf van de Duurzaamheidsvisie is uitgewerkt in de ‘Klimaatnota Neder-Betuwe 2019-2023’, vastgesteld op 8 januari 2018. De gemeenteraad heeft op 14 mei 2020 een aanpassing van de ruimtelijke criteria voor zonneparken in paragraaf 4.2 vastgesteld. Daarnaast is een maximum van 20 hectare opgenomen voor de totale oppervlakte aan zonneparken dat mag worden gerealiseerd.

Toekomstbestendig Wonen Lening (duurzaamheidslening)

Heeft u plannen om uw huis duurzamer, Leeftijdsbestendig, asbestvrij of kwalitatief beter te maken? Deze investeringen kosten vaak (veel) geld. De gemeente Neder-Betuwe biedt de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor het verbeteren van uw huis: de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ (duurzaamheidslening).

U kunt hiermee uw woning aanpassen. De maatregelen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn: Energie, Levensloopbestendig, Sloop van bijvoorbeeld verpauperde schuurtjes, Funderingsherstel of Asbestsanering. Duurzaamheid is de basis,  en daarom moet u wel altijd een energiebesparende of energieopwekkende maatregel opnemen in uw aanvraag.

Lees meer over het aanvragen van de Toekomstbestendig Wonen Lening in onze Digitale balie.

Meer informatie over deze uitgebreide duurzaamheidslening?

Subsidieregeling voor woningisolatie

Inmiddels is de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open. U kunt van de Rijksoverheid (via RVO) een mooie tegemoetkoming ontvangen als u minimaal twee maatregelen treft om uw woning te isoleren.  Voor een actuele inhoud verwijzen wij naar de website www.rvo.nl/seeh. Om uitleg of publiciteit aan woningeigenaren te geven heeft de RVO een infographic en een animatie beschikbaar. Alle voorwaarden kunt u op hun site terugvinden.

Klik hier voor de veel gestelde vragen en meer informatie over wat er nog vaak fout gaat. Hiermee voorkomt u teleurstellingen of langere wachttijden.

Neder-Betuwe heeft tot 2020 een gezamenlijke inkoopregeling voor zonnepanelen en isolatie

Gemeentelijke actie voor Woningisolatie en Zonnepanelen is verlengd tot 31 januari 2020

Binnen onze gemeente streven wij naar een lager energieverbruik, door onder meer de plaatsing van zonnepanelen en woningisolatie te stimuleren. Begin juni zijn wij daarom in samenwerking met Winst uit je woning een advies- en inkoopactie gestart. Honderden inwoners hebben zich inmiddels ingeschreven en interesse getoond.
Inwoners die zich tijdens de actie niet aangemeld hebben, krijgen nu de kans om alsnog aan de actie deel te nemen. De gezamenlijke advies- en inkoopactie is verlengd tot 31 januari 2020. Inwoners kunnen zich inschrijven via www.winstuitjewoning.nl en vrijblijvend en kosteloos een offerte aanvragen.

Met vragen kunt u bellen met de servicedesk van Winst uit je woning op 023-5836936 of kunt u mailen naar info@winstuitjewoning.nl.

Klik hier voor meer informatie over zonnepanelen en isolatie.

Duurzaamheid en energie

Elektrisch ‘E-rijden’, aanvragen oplaadpaal

U kunt via Allego een oplaadpaal aanvragen. Deze mogelijkheid is gratis voor inwoners van Neder-Betuwe. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een oplaadpaal.

Milieu

  • Atlasleefomgeving: Hoe schoon is de lucht die ik inadem? Zijn er bouwplannen in mijn buurt? Wat kan ik doen om meer groen in mijn wijk te krijgen?
  • Asbest
  • Risicokaart Nederland: De Risicokaart informeert de inwoners van Gelderland over de risico's waarmee zij in hun leefomgeving kunnen worden geconfronteerd. Ook is er informatie hoe te handelen bij een een ramp of incident.
  • Klimaatatlas: Deze site bevat kaarten met de effecten op neerslag en temperatuur en laat zien wat de gevolgen voor overstromingen, hitte, bodemdaling en grondwater zijn alsook welk gevolg klimaatverandering heeft voor de natuur en de veiligheid.

Regionale Energiestrategie Rivierenland (RES)

Lees hier meer over de Regionale Energiestrategie Rivierenland (RES).

Ontwikkeling windenergie Midden-Betuwe

De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe werken samen aan een plan voor windpark Midden-Betuwe. Het windpark is een initiatief van Yard Energy en Maatschap Betuwemolen. Voorop staat dat direct-omwonenden van het park maximaal kunnen profiteren van de komst van het park. In persoonlijke gesprekken worden bouwstenen vergaard zodat het beste plan voor windpark Midden-Betuwe gemaakt wordt.

Gebruik deze link voor meer informatie elders op onze website.