Klimaat en Duurzaamheid

De gemeente Neder-Betuwe heeft duurzaamheid hoog in het vaandel staan. Op 15 september 2015 is –met inbreng van bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties- de tweede gemeentelijke Duurzaamheidsvisie 2016-2020 vastgesteld, die bestaat uit de onderdelen 'Energie en Klimaat', 'Afval en grondstoffen', 'Groen en water', 'Duurzaam ondernemen' en 'Sociale duurzaamheid'.

Klik hier voor meer informatie over de duurzaamheidsvisie.

Neder-Betuwe heeft eigen energieloket

Aanvankelijk was de opening gepland voor 1 april 2020 (géén grap!). Maar na uitstel door de coronacrisis heeft Neder-Betuwe dan toch nu haar eigen energieloket. Vanaf 4 december 2020 is het nieuwe energieloket van Neder-Betuwe telefonisch en online (i.v.m. Coronamaatregelen) bereikbaar.

AdvOpeningNederbetuwe_264x186

Het energieloket geeft gratis en onafhankelijk advies over een energiezuinige en toekomstbestendige woning. Je vindt er tips over subsidies, verhalen over hoe andere inwoners hun huis aanpakken, een stappenplan hoe je dit zonder spijt kunt doen en nog veel meer. Allemaal vanaf nu op www.energieloketnederbetuwe.nl.

Energieadviseur Dieter Kwint bemant iedere vrijdagochtend van 09.00-13.00 uur het energieloket. In verband met de coronamaatregelen kunt u niet zomaar binnenlopen, maar kunt u een afspraak maken voor telefonisch advies over energiezuinig wonen.

"Als deskundige en onafhankelijke partij helpen we inwoners van de gemeente Neder Betuwe kosteloos op weg naar een energiezuinige woning. Onderwerpen zijn bijvoorbeeld welke energiebesparende maatregelen geschikt zijn, financieringen en subsidies en hulp bij het beoordelen van offertes. De beslissingen neemt de huiseigenaar natuurlijk zelf. Als energieadviseur geef ik alleen een verstandige richting aan."

Soms zien mensen door de bomen het bos niet meer. En dan is het zonde als je niet meteen even contact opneemt met het energieloket. "Blijf niet rondlopen met je vragen over het energiezuinig maken van je woning. Waar let je op als je een keuze maakt en welke prioriteiten stel je? Welke zonnepanelen kies je bijvoorbeeld? En hoe beoordeel je de offertes die je hebt aangevraagd?"

Geen standaard oplossingen

Als je aan de slag gaat met het energiezuinig maken van je woning, moet je met veel aspecten rekening houden. Er bestaat niet vaak een standaardoplossing. Daarom biedt de gemeente Neder-Betuwe haar woningeigenaren de mogelijkheid voor onafhankelijk advies van Energieloket Neder-Betuwe. In Regio Rivierenland hebben alle gemeenten een lokaal energieloket waar je terechtkunt voor je vragen. Ook is www.energieloketnederbetuwe.nleen belangrijke informatiebron. "Deze website staat bol van informatie, tips en handige tools die je echt al verder helpen."

CL de nieuwe energieadviseur Dieter Kwint bij artikel Energieloket

Ambities

Net als heel Nederland wil ook Neder-Betuwe zijn duurzaamheidsambities waarmaken. In 2030 moet de uitstoot van CO2 in ieder geval 49 procent minder zijn dan in 1990. In 2050 dient ook Neder-Betuwe qua energieverbruik CO2-neutraal te zijn. In dat jaar moeten alle Nederlandse huishoudens zijn afgekoppeld van het aardgasnetwerk.  

Gratis en onafhankelijk advies over thuis energie besparen en energie opwekken

Een afspraak voor advies (online of telefonisch) tijdens de wekelijkse spreekuren op vrijdag (09:00 – 13:00 uur), kun je maken door te bellen via 0345 – 50 40 12 of mail met Nederbetuwe@EnergieloketRivierenland.nl.

Energieloket Neder-Betuwe

Gemeentehuis Opheusden
Burgemeester Lodderstraat 20
0345-50 40 12
Openingstijden (voorlopig alleen telefonisch en online) van 09.00-13.00 uur
www.energieloketnederbetuwe.nl

Klimaatnota 2021-2025

Logo Duurzaam Neder-Betuwe De gemeente Neder-Betuwe zet met de nieuwe Klimaatnota 2021-2025 in op 40% duurzame energie om de CO2-uitstoot door woningen, bedrijven én lokaal autoverkeer te compenseren. 

Na evaluatie van de eerste Klimaatnota bleek dat de lat iets hoger moest liggen. Ook is in de nieuwe Nota meteen de uitstoot door lokaal verkeer meegenomen in de berekeningen. Om deze ambitieuze doelstelling te realiseren, wijst de gemeente een nieuw zoekgebied aan voor zon- en windenergie langs de A15 en kunnen oudere windmolens worden vervangen. Daarnaast is in de aangegeven zoekgebieden, in combinatie met wind, ruimte voor een beperkte hoeveelheid zon op land. De gemeente streeft ernaar dat Neder-Betuwse inwoners en bedrijven voor minimaal 50% eigenaar worden van een zonne- of windpark en kijkt ook naar een vorm van financiële participatie zoals een Omgevingsfonds. Vanzelfsprekend wordt er ook sterk accent gelegd op energiebesparing. Het aardgasvrij maken van woningen blijft namelijk een speerpunt in de aankomend decennia, net zoals de overgang naar elektrisch rijden. Met de ambitie in deze Nota zet Neder-Betuwe ook meteen stevig in voor de Regionale Energie Strategie (RES) in Rivierenland.

Concrete acties zijn vastgelegd in het Uitvoeringsprogramma Klimaatakkoord 2021-2025 (PDF, 2,81 mb) waarmee de gemeente Neder-Betuwe de uitstoot van CO2 de komende jaren verder wil terugdringen.

Samen voorbereiden op wonen zonder aardgas

Om de klimaatdoelen te halen hebben alle gemeenten in Nederland afgesproken dat we vanaf 2050 geen aardgas meer gebruiken in onze woningen en gebouwen. We gaan op zoek naar een andere manier om onze huizen te verwarmen, om te koken en te douchen.

We gaan stap voor stap op weg. Aardgas is iets dat we steeds minder kunnen gebruiken. Daarvoor kunt u nu zelf al veel doen. Dat begint met goede isolatie van uw huis: een goede eerste stap om minder aardgas te gebruiken. Daarnaast zijn we op zoek we naar andere manieren om uiteindelijk alle woningen te verwarmen, om te kunnen koken en te douchen. Op een duurzame wijze

De grote lijn is dat de eerste Neder-Betuwse straten, buurten of gebieden in 2030 aardgasvrij zijn en zijn overgestapt op en duurzame energiebron en de hele gemeente in 2050. Dat betekent nogal wat. We stellen in 2021 eerst de Transitievisie Warmte op. Daarna maken we samen uitvoeringsplannen voor straten, buurten of andere gebieden. Samen bereiden we ons voor op wonen zonder aardgas. Klik hier voor meer informatie over wonen zonder aardgas.

Toekomstbestendig Wonen Lening (duurzaamheidslening)

Heeft u plannen om uw huis duurzamer, Leeftijdsbestendig, asbestvrij of kwalitatief beter te maken? Deze investeringen kosten vaak (veel) geld. De gemeente Neder-Betuwe biedt de mogelijkheid om een aantrekkelijke lening af te sluiten voor het verbeteren van uw huis: de ‘Toekomstbestendig Wonen Lening’ (duurzaamheidslening).

U kunt hiermee uw woning aanpassen. De maatregelen die voor deze regeling in aanmerking komen zijn: Energie, Levensloopbestendig, Sloop van bijvoorbeeld verpauperde schuurtjes, Funderingsherstel of Asbestsanering. Duurzaamheid is de basis,  en daarom moet u wel altijd een energiebesparende of energieopwekkende maatregel opnemen in uw aanvraag.

Lees meer over het aanvragen van de Toekomstbestendig Wonen Lening in onze Digitale balie.

Meer informatie over deze uitgebreide duurzaamheidslening?

Subsidieregeling voor woningisolatie

Inmiddels is de Subsidie energiebesparing eigen huis (SEEH) weer open. U kunt van de Rijksoverheid (via RVO) een mooie tegemoetkoming ontvangen als u minimaal twee maatregelen treft om uw woning te isoleren.  Voor een actuele inhoud verwijzen wij naar de website www.rvo.nl/seeh. Om uitleg of publiciteit aan woningeigenaren te geven heeft de RVO een infographic en een animatie beschikbaar. Alle voorwaarden kunt u op hun site terugvinden.

Klik hier voor de veel gestelde vragen en meer informatie over wat er nog vaak fout gaat. Hiermee voorkomt u teleurstellingen of langere wachttijden.

Neder-Betuwe heeft tot 2020 een gezamenlijke inkoopregeling voor zonnepanelen en isolatie

Gemeentelijke actie voor Woningisolatie en Zonnepanelen is verlengd tot 31 januari 2020

Binnen onze gemeente streven wij naar een lager energieverbruik, door onder meer de plaatsing van zonnepanelen en woningisolatie te stimuleren. Begin juni zijn wij daarom in samenwerking met Winst uit je woning een advies- en inkoopactie gestart. Honderden inwoners hebben zich inmiddels ingeschreven en interesse getoond.
Inwoners die zich tijdens de actie niet aangemeld hebben, krijgen nu de kans om alsnog aan de actie deel te nemen. De gezamenlijke advies- en inkoopactie is verlengd tot 31 januari 2020. Inwoners kunnen zich inschrijven via www.winstuitjewoning.nl en vrijblijvend en kosteloos een offerte aanvragen.

Met vragen kunt u bellen met de servicedesk van Winst uit je woning op 023-5836936 of kunt u mailen naar info@winstuitjewoning.nl.

Klik hier voor meer informatie over zonnepanelen en isolatie.

Duurzaamheid en energie

Elektrisch ‘E-rijden’, aanvragen oplaadpaal

U kunt via Allego een oplaadpaal aanvragen. Deze mogelijkheid is gratis voor inwoners van Neder-Betuwe. Klik hier voor meer informatie over het aanvragen van een oplaadpaal.

Milieu

  • Atlasleefomgeving: Hoe schoon is de lucht die ik inadem? Zijn er bouwplannen in mijn buurt? Wat kan ik doen om meer groen in mijn wijk te krijgen?
  • Asbest
  • Risicokaart Nederland: De Risicokaart informeert de inwoners van Gelderland over de risico's waarmee zij in hun leefomgeving kunnen worden geconfronteerd. Ook is er informatie hoe te handelen bij een een ramp of incident.
  • Klimaatatlas: Deze site bevat kaarten met de effecten op neerslag en temperatuur en laat zien wat de gevolgen voor overstromingen, hitte, bodemdaling en grondwater zijn alsook welk gevolg klimaatverandering heeft voor de natuur en de veiligheid.

Regionale Energiestrategie Rivierenland (RES)

Lees hier meer over de Regionale Energiestrategie Rivierenland (RES).

Ontwikkeling windenergie Midden-Betuwe

De gemeenten Neder-Betuwe en Overbetuwe werken samen aan een plan voor windpark Midden-Betuwe. Het windpark is een initiatief van Yard Energy en Maatschap Betuwemolen. Voorop staat dat direct-omwonenden van het park maximaal kunnen profiteren van de komst van het park. In persoonlijke gesprekken worden bouwstenen vergaard zodat het beste plan voor windpark Midden-Betuwe gemaakt wordt.

Gebruik deze link voor meer informatie elders op onze website.