Vogelbuurt Opheusden

Inwoners van de Vogelbuurt Opheusden: Denkt u mee over de inrichting van de straten in uw buurt?

De gemeente Neder-Betuwe hecht veel waarde aan uw beleving van de openbare ruimte. Op maandag 5 november 2018 organiseerden we een inloopmiddag om uw ideeën te verzamelen over de Vogelbuurt in Opheusden. Zo’n 40 bewoners hebben hun ideeën en wensen voor de toekomstige openbare ruimte in hun buurt aan medewerkers van de gemeente en wethouder Stefan van Someren kenbaar gemaakt. De signalen en verbeterpunten die uit de gesprekken naar voren kwamen, helpen om een goed ontwerp te maken voor de herinrichting van de buurt.

Verslag bewonersavond 11 april

Op donderdag 11 april organiseerden we een bewonersbijeenkomst in Verenigingsgebouw Eltheto aan Ooievaarstraat 2 waar we u vertelden wat we met uw ideeën hebben gedaan. We presenteerden u een voorlopig ontwerp voor de Vogelbuurt.

We hebben nu de kans om de wijk toekomstbestendig te maken en in te spelen op de gevolgen van het veranderende klimaat. Dat vraagt om een robuuste infrastructuur met enerzijds voldoende mogelijkheden voor waterberging en anderzijds maatregelen om de hitte op te vangen.

We gaan daarom de capaciteit van de riolering vergroten en het regenwater afkoppelen van het afvalwaterriool. Daarnaast nemen we maatregelen om bovengronds meer ruimte te maken voor het bergen van water. Dit doen we door met name de groenstroken te verlagen en te kiezen voor de juiste beplanting.

Tegelijkertijd ligt er een wens voor meer parkeerplaatsen én willen inwoners zich comfortabel kunnen verplaatsen te voet, per fiets of auto. Een ontwerpuitdaging dus, maar een heel leuke. Want we gaan, samen met de bewoners, een maximale inspanning doen de buurt optimaal in te richten zodat het een fijne leefomgeving blijft.

Lees hier het verslag dat we van de bewonersavond op 11 april maakten (PDF, 531 kb).

Kon u niet bij de bijeenkomst van 11 april aanwezig zijn, maar wilt u wel wat kwijt over de openbare ruimte van uw buurt, kunt u uw reactie ook doorgeven via dit contactformulier.

Wanneer er een definitief ontwerp is, kunt u dat op deze website bekijken.

Meer informatie

Plattegrond van de Vogelbuurt.