Marktconsultatie veerhaven Ochten succesvol

Provincie Gelderland, gemeente Neder-Betuwe, gemeente Druten en waterschap Rivierenland zochten naar ondernemers met visie en investeringskracht om mee te denken over aantrekkelijke uiterwaarden bij Ochten. Acht partijen meldden zich, van lokale architectenbureaus tot landelijke spelers in de wereld van recreatie en van grondverwerking.

Ochten

Op 7 maart 2017 kwamen deze partijen bij elkaar. Zij voelden allemaal de potentie van de plek. Alle partijen zijn het erover eens dat deze plek toch echt bijzonder is (qua ligging en historie) en de moeite waard om verder te ontwikkelen. De ideeën variëren van heel klein tot zeer groot en ambitieus. Het is opvallend dat er weinig initiatieven kwamen waar niet aan gedacht was in het voortraject. In totaal zijn bij deze marktconsultatie 8 reacties ontvangen door het inhoudelijk reageren op de vragen. Daarnaast hebben een tweetal (horeca) bedrijven interesse getoond.

En nu verder

De reacties uit deze marktconsultatie worden meegenomen in de uitwerking van de verdere verkenning en het uiteindelijke beslisdocument dat als basis dient voor de besluitvorming over de voorgestelde ontwikkeling. Naar verwachting wordt eind april de verkenning opgeleverd. Medio 2017 volgt de besluitvormingsprocedure bij de samenwerkende partijen: gemeente Neder-Betuwe, gemeente Druten, waterschap Rivierenland en provincie Gelderland. Bij een positief besluit kan de uitvoering vanaf 2020 kan starten, eventueel gekoppeld aan de dijkversterking (2020-2023) en de bijdrage aan de KRW-opgave (Rijkswaterstaat).

Interesse in het verslag met 8 reacties van de marktconsultatie?

Hier is het verslag (pdf, 576 kB) van de marktconsultatie te lezen.