Intentieovereenkomst veerhaven Ochten getekend

Op vrijdag 4 november 2016 hebben de bestuurders van provincie Gelderland, gemeente Neder-Betuwe, gemeente Druten en Waterschap Rivierenland een intentieovereenkomst getekend voor de gebiedsontwikkeling van de uiterwaarden bij Ochten, rondom de oude veerhaven.

De provincie Gelderland verkent op dit moment samen met de gemeente Neder-Betuwe, de gemeente Druten en het Waterschap Rivierenland, de mogelijkheden en wensen om de uiterwaarden bij Ochten opnieuw in te richten. Regio Rivierenland ondersteunt daarbij. Het gaat hierbij om het gebied rondom de oude veerhaven. Deze verkenning vindt plaats onder de vlag van het provinciale programma WaalWeelde, met als doel een mooie, veilige, natuurlijke en economisch sterke Waal en een aantrekkelijke inrichting van het gebied voor bewoners en bezoekers.

De gezamenlijke overheden organiseren eind november een inloopavond voor inwoners, ondernemers, gebruikers van het gebied en overige belanghebbenden. Tijdens de inloopavond is informatie beschikbaar over de verkenningsfase. Bezoekers kunnen vragen stellen en hun wensen en ideeën voor de ontwikkeling van het gebied achterlaten.

In de periode daarna gaan we in gesprek met marktpartijen om te onderzoeken welke rol zij kunnen spelen in de herinrichting van het gebied in Ochten. Daarna nemen we een definitief besluit of een gebiedsontwikkeling op deze locatie verder zal worden uitgewerkt.

Intentieverklaring ondertekend
Op de foto van links naar rechts: Herman Gerritsen (wethouder gemeente Neder-Betuwe), Josan Meijers, (gedeputeerde provincie Gelderland), Goos den Hartog (heemraad Waterschap Rivierenland) en Andre Springveld (wethouder gemeente Druten).