Drukbezochte inloopavond op 28 november

Op 28 november 2016 hebben zo'n tachtig inwoners, ondernemers, gebruikers van het gebied en overige belanghebbenden de inloopavond over een mogelijke herinrichting van de uiterwaarden bij Ochten bezocht.

Inloopavond

Inloopavond

De bezoekers kregen informatie over het plangebied en konden zelf ook ideeen achterlaten voor de herinrichting van de uitwaarden rondeom de oude veerhaven bij Ochten. Heeft u ook idee? Dan kunt u dat aan Waalweelde mailen tot en met 16 december 2016. Ze bundelen alle reacties anoniem in een reactienota. Deze publiceren ze op hun website. Als u de nota wilt ontvangen, dan kunt u dat ook aangeven in een mail aan Waalweelde.

Inloopavond

Inloopavond

Inloopavond

Herman Gerritsen (wethouder gemeente Neder-Betuwe), Josan Meijers, (gedeputeerde provincie Gelderland), Goos den Hartog (heemraad Waterschap Rivierenland) en Andre Springveld (wethouder gemeente Druten) waren ook aanwezig en gingen in gesprek met de bezoekers.

Inloopavond

Herinrichting uiterwaarden

De provincie Gelderland verkent op dit moment samen met de gemeente Neder-Betuwe, de gemeente Druten en het Waterschap Rivierenland, de mogelijkheden en wensen om de uiterwaarden bij Ochten opnieuw in te richten. Regio Rivierenland ondersteunt daarbij. Het gaat hierbij om het gebied rondom de oude veerhaven. Deze verkenning vindt plaats onder de vlag van het provinciale programma WaalWeelde, met als doel een mooie, veilige, natuurlijke en economisch sterke Waal en een aantrekkelijke inrichting van het gebied voor bewoners en bezoekers.

Hoe verder?

In de periode na de inloopavond van 28 november gaan we in gesprek met marktpartijen om te onderzoeken welke rol zij kunnen spelen in de herinrichting van het gebied in Ochten. Daarna nemen we een definitief besluit of een gebiedsontwikkeling op deze locatie verder zal worden uitgewerkt.