Kesteren – Casterhoven

Aan de zuidkant van Kesteren komt de nieuwe woonwijk Casterhoven.

Deze wijk wordt gebouwd tussen het spoor, de Broekdijk en de Cuneraweg (provinciale weg). Casterhoven krijgt een ruime opzet met veel groen en water, brede lanen, singels en hoven. In totaal komen er circa 650 woningen met een grote verscheidenheid in architectuur, typologie en prijsklassen.

Casterhoven is momenteel volop in ontwikkeling. Het project wordt gefaseerd uitgevoerde in de komende jaren. In de verschillende fasen worden verschillende woningtypen aangeboden.

Het project Casterhoven wordt ontwikkeld in een samenwerkingsverband tussen de gemeente Neder-Betuwe, Van Wanrooij Projectontwikkeling en Grootheest Projecten. Voor meer informatie over het project Casterhoven kunt u kijken op de projectwebsite: www.casterhoven.nl.