Bedrijventerrein Bonegraaf West

Wij ontwikkelen het bedrijventerrein Bonegraaf West in Dodewaard, 30.000 m2 bedrijfsgrond op een steenworp van de A15.

Het bedrijventerrein ligt tussen de Bonegraafseweg, Dodewaardsestraat, Matensestraat en de Houtmanskampweg. Het plan biedt ruimte aan kavels van 800 tot 5.000 m².

Kaartje van de stedebouwkundige visie van Bonegraaf West (verkaveling is indicatief)

Rijksweg A15 ligt op een steenworp afstand.

Voor het plan is een stedenbouwkundige visie opgesteld. Deze visie geeft de structuur van het bedrijvenpark weer. De kavels zijn indicatief weergegeven in de visie. Aan de hand van de vraag naar kavels bepalen wij de definitieve verkaveling. Alle kavels zijn inmiddels verkocht!

Plan

Het plan voorziet in ruim 30.000 m²  door de gemeente uitgeefbare kavels. Tussen de kavels en de wegen komt een strook groen, bestaande uit gazon met bomen.

Elk perceel krijgt een inrit door deze groene strook. Parkeren vindt geheel plaats op eigen terrein.

Aan de westzijde van het plan, tegen de Dodewaardsestraat ligt een waterpartij die aansluit op de waterpartij van Bonegraaf-Noord. Het schone hemelwater van de daken wordt rechtstreeks geloosd op deze waterpartij. Het overige regenwater van wegen en andere verharde oppervlakken wordt via de bermen ook zoveel mogelijk op de open waterpartij geloosd en in sommige gevallen op de hemelwaterriolering.

Het bestaande bedrijventerrein is gecertificeerd onder het Keurmerk Veilig Ondernemen. Uiteraard willen wij -samen met de toekomstige ondernemers, politie en brandweer- ook Bonegraaf West certificeren.

Momenteel vinden er bouwwerkzaamheden plaats. Afhankelijk van de laatste bouwactiviteiten gaat de gemeente een plan opstellen om het terrein woonrijp te maken. De planning hiervoor volgt.