Welstandscommissie

Voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsgunning voor de activiteit bouwen wordt een bouwplan getoetst aan Welstand. In de gemeentelijke Welstandsnota staan daarvoor de criteria genoemd.

Rayonarchitect

De welstandstoets wordt uitgevoerd door een rayonarchitect van de Welstandscommissie. De Welstandscommissie vergadert regelmatig in het gemeentehuis van Neder-Betuwe. Deze vergaderingen zijn openbaar. In uw aanvraag kunt u aangeven dat u uw aanvraag wilt toelichten aan de Welstandcommissie. Houdt u er wel rekening mee dat hier alleen om welstandsaspecten gaat.

Voltallige commissie

In de voltallige welstandscommissie worden bouwplannen besproken die niet zelfstandig (volgens de mandaatregeling) door de rayonarchitect afgehandeld kunnen worden. Ook deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Tijdens deze vergadering zijn er naast de rayonarchitect ook nog twee externe leden en een voorzitter aanwezig.

De agenda van deze vergaderingen is in te zien op www.geldersgenootschap.nl onder vermelding van de gemeentenaam (Neder-Betuwe).

Vergaderdata eerste helft 2019 Welstand

Week

Mandaat
Dinsdagochtend (even weken) vanaf 9.00
Gemeentehuis te Opheusden

Commissievergadering
Maandagochtend
ODR in Tiel

2 8 januari 7 januari
4 22 januari  
6 5 februari 4 februari
8 19 februari  
10 5 maart 4 maart
12 19 maart  
14 2 april 1 april
16 16 april  
18 30 april 29 april
20 14 mei  
22 28 mei 27 mei
24 11 juni  
26 25 juni 24 juni

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via 0344 - 579 314 (www.odrivierenland.nl).