Welstandscommissie

Voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsgunning voor de activiteit bouwen wordt een bouwplan getoetst aan Welstand. In de gemeentelijke Welstandsnota staan daarvoor de criteria genoemd.

Rayonarchitect

De welstandstoets wordt uitgevoerd door een rayonarchitect van de Welstandscommissie. De Welstandscommissie vergadert regelmatig in het gemeentehuis van Neder-Betuwe. Deze vergaderingen zijn openbaar. In uw aanvraag kunt u aangeven dat u uw aanvraag wilt toelichten aan de Welstandcommissie. Houdt u er wel rekening mee dat hier alleen om welstandsaspecten gaat.

Voltallige commissie

In de voltallige welstandscommissie worden bouwplannen besproken die niet zelfstandig (volgens de mandaatregeling) door de rayonarchitect afgehandeld kunnen worden. Ook deze vergaderingen zijn openbaar en worden gehouden bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR). Tijdens deze vergadering zijn er naast de rayonarchitect ook nog twee externe leden en een voorzitter aanwezig.

De agenda van deze vergaderingen is in te zien op www.geldersgenootschap.nl onder vermelding van de gemeentenaam (Neder-Betuwe).

Vergaderdata 2e helft 2017 Welstand

Week

Rayonarchitect

Voltallige commissie

27

6 juli

 

30

26 juli

 

31

3 augustus

 

32

 

7 augustus

33

17 augustus

 

35

31 augustus

 

36

 

4 september

37

14 september

 

39

28 september

 

40

 

2 oktober

41

12 oktober

 

43

26 oktober

 

44

 

30 oktober

45

9 november

 

47

23 november

 

48

 

27 november

49

7 december

 

51

21 december

 

 

Contact

Voor meer informatie kunt u terecht bij de Omgevingsdienst Rivierenland (ODR) via 0344 - 579 314 (www.odrivierenland.nl).

Uitgelicht