Bouwen en verbouwen

 • Bouwplannen? De ene vraag is de andere niet

  Het is zeer goed denkbaar dat u plannen maakt om een nieuwe woning te bouwen of uw bestaande woning te verbouwen.

 • Een levensloopbestendig huis

  Hoe lang wilt u blijven wonen in het huis waar u nu woont? Grote kans dat het antwoord is: mijn leven lang. Dat is mooi. Maar is het huis dat nú voor u geschikt is, dat ook als u ouder wordt of als u te maken krijgt met beperkingen? Goed om daar bewust over na te denken. De huistest en de woonadviseur kunnen u daarbij ook helpen.

 • Welstandscommissie

  Voorafgaand aan het verlenen van een omgevingsgunning voor de activiteit bouwen wordt een bouwplan getoetst aan Welstand. In de gemeentelijke Welstandsnota staan daarvoor de criteria genoemd.

 • Buurman wat bouwt u nou?

  Wilt u ook weten wat de gemeente over uw wijk besluit?

 • Nieuwe regels voor de ontwikkeling van bouwlocaties

  Wilt u een bouwlocatie ontwikkelen? VROM geeft overheden en private partijen de ruimte om hun eigen verantwoordelijkheden te kunnen nemen bij het ontwikkelen van een bouwlocatie. In de nieuwe Wet ruimtelijke ontwikkeling (Wro) en de daarin op te nemen Grondexploitatiewet staat beschreven wat mag en wat niet mag.

 • Projecten

  Lees hier meer informatie over de verschillende lopende projecten binnen de gemeente Neder-Betuwe.

Uitgelicht