Bestemmingsplan (laten) opstellen?

Bij een herziening van het bestemmingsplan, vragen wij de initiatiefnemer zelf een stedenbouwkundig bureau in te schakelen voor het opstellen van het bestemmingsplan.

U dient echter wel vooraf een positieve uitspraak van het college te hebben op uw principe-verzoek.

Documenten die u hiervoor nodig heeft zijn

Het stedenbouwkundig bureau kan het gemeente-logo (EPS/JPG) opvragen bij de behandelend ambtenaar.