Bestemmingsplannen

Ieder stukje grond in Nederland is opgenomen in een bestemmingsplan.

In een bestemmingsplan zijn bindende regels opgenomen voor bebouwing (zoals bouwhoogtes) en gebruik. Bouwplannen worden getoetst aan het bestemmingsplan. Als u plannen heeft om te bouwen of een pand in gebruik wilt nemen, is het verstandig om eerst in het bestemmingplan te kijken of dit mogelijk is  Een bestemmingplan regelt dus de ruimtelijke inrichting in het gebied. Op de verbeelding (plankaart) kunt u de bestemmingen lezen (zoals ‘wonen’, ‘bedrijf’) en in de regels is bepaald wat er op basis van die bestemming dan mogelijk is. Een bestemmingsplan moet iedere tien jaar geactualiseerd worden.

Waar kunt u bestemmingsplannen inzien?

Wilt u ergens bouwen of verbouwen of een bedrijf beginnen? Dan kunt u bestemmingsplannen inzien (op afspraak via de Omgevingsdienst Rivierenland, telefoonnummer 0344-579314) bij het Omgevingsloket in het gemeentehuis.

Vanaf 1 januari 2010 geldt voor nieuwe bestemmingsplannen een wettelijke verplichting om deze digitaal beschikbaar te stellen. De bestemmingsplannen van de gemeente Neder-Betuwe zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Op de startpagina van www.ruimtelijkeplannen.nl staat een instructiefilmpje (gemaakt door stadsdeel Oost van de gemeente Amsterdam) waarin wordt uitgelegd hoe u plannen op deze site kunt raadplegen. Uiteraard kunt u ook (op afspraak) een uitleg krijgen bij het Omgevingsloket.