Waar kunt u bestemmingsplannen inzien?

Wilt u weten wat de bestemming van uw perceel is of van een bepaald gebied dan kunt u het bestemmingplan inzien.

Vanaf 1 januari 2010 geldt voor nieuwe bestemmingsplannen een wettelijke verplichting om deze digitaal beschikbaar te stellen. De bestemmingsplannen van de gemeente Neder-Betuwe zijn in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl.

Heeft u vragen over hoe u ruimtelijke plannen moet gebruik of over bestemmingsplannen, dan kunt u contact opnemen met de gemeente op telefoonnummer 14 0488. Ook als u een bestemmingsplan op het gemeentehuis in wilt zien kunt u bellen met dit nummer. 

Heeft u vragen over omgevingsvergunningen en of u aanvraag past in het bestemmingsplan, dan kunt u contact opnemen met de Omgevingsdienst Rivierenland op telefoonnummer 0344-579314.