Welke sociale voorzieningen zijn er voor mij?

Nederland heeft goede sociale voorzieningen:

  • Om toegang te krijgen tot medische zorg, zoals een huisarts of ziekenhuis, bent u wettelijk verplicht een zorgverzekering af te sluiten.
  • Mocht u uw werk verliezen, dan heeft u recht op een uitkering. Dat kan dat een werkloosheidsuitkering of een bijstandsuitkering zijn. U dient zich in het geval van werkloosheid te melden bij het UWV.
  • Afhankelijk van uw inkomen kunt u via de Belastingdienst toeslagen op uw inkomen aanvragen. Als u in een sociale huurwoning woont kan het om huurtoeslag gaan. Als bijdrage in de kosten van uw zorgverzekering is zorgtoeslag mogelijk. En gaan uw kinderen naar de kinderopvang dan kunt u ook hiervoor een bijdrage ontvangen.
  • In de brochure die bij ‘algemene informatie’ is vermeld kunt u hierover meer vinden. Ook het Kernpunt Neder-Betuwe kan u hierbij verder helpen.