Welke regels gelden in Nederland?

Hoewel Nederland veel vrijheid kent, zijn er ook regels waaraan iedereen zich moet houden. Veel regels zullen hetzelfde zijn als in het land waar u vandaan komt. Maar sommige regels zijn misschien verschillend. Hieronder vindt u regels over afval, overlast, plukken van fruit, verkeer, zwemmen en zondagsrust. 

Afval

De gemeente laat regelmatig afval ophalen. Tot die tijd moet iedereen, op eigen terrein, het afval veilig en gezond opslaan. Zo voorkomen we ongedierte. Het afval wordt ook gescheiden ingezameld. Voor de afvalinzameling gelden regels

Overlast

Voorkom overlast voor uw buren. Zet (zeker na 22.00 uur) muziek niet te hard en maak geen onnodig lawaai, parkeer uw auto veilig en zo dat anderen ook kunnen parkeren, voorkom overlast door stank van barbecue of tuinhaard en overhangende beplanting.

Plukken van fruit

Hoewel dit sommige landen gebruikelijk is, mag je in Nederland niet zomaar fruit (zoals appels en peren) plukken in tuinen en boomgaarden. In het seizoen staan er vaak fruitstalletjes langs de weg. Ook als er niemand bij staat moet u voor het fruit dat u meeneemt betalen.

Verkeer

Nederland kent lveel fietspaden. Maak hier gebruik van. U mag niet fietsen op autowegen (aangegeven met een blauw bord met daarop een witte auto) en autosnelwegen. Als u in het donker fietst of op buitenwegen loopt, moet u zorgen voor goede verlichting. Als u deelneemt aan het verkeer (auto, fiets, enz.) zijn het gebruik van drugs, teveel alcohol en niet hands-free bellen/appen verboden. Het is gevaarlijk en de boetes zijn hoog.

Zwemmen

We hebben hier veel rivieren. Zelfs als u goed kunt zwemmen zijn deze gevaarlijk vanwege de stroming en scheepvaart. Ga er dus niet in zwemmen! Wilt u toch zwemmen en kunt u goed zwemmen? Dan kan dat in een zwembad of een veilige waterplas.

Zondagsrust

Neder-Betuwe is een voor Nederlandse begrippen vrij gelovige Christelijke gemeente. Hoewel iedereen dit verschillend beleeft, stellen veel mensen het op prijs als de zondagsrust wordt gerespecteerd door bijvoorbeeld geen luidruchtige bijeenkomsten te houden. De winkels zijn in Neder-Betuwe op zondag gesloten.