Wat zijn mijn rechten op het werk?

In Nederland zijn er wettelijke arbeidsvoorwaarden. U heeft bijvoorbeeld recht op het wettelijk minimumloon, doorbetaalde vakantiedagen, vakantiegeld, 70% loondoorbetaling bij ziekte en zwangerschapsverlof. U kunt zich laten informeren door een vakbond en hier lid van worden. De grootste vakbonden zijn de FNV en CNV.

Er gelden in Nederland strenge eisen als het gaat om de werkomstandigheden. Als uw werkgever de regels overtreedt, kunt u dit melden aan de Inspectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Een bijvoorbeeld is dat u te weinig salaris krijgt betaald. Maar ook als u ziet dat er ongelukken op het werk gebeuren of sprake is van onveilige situaties.

Op dit moment is nog steeds sprake van het coronavirus (COVID-19). Heeft u door het coronavirus klachten of denkt u de omstandigheden waarin u moet werken niet veilig zijn? Of ziet u fraude met corona regelingen? Meld het dan aan de Inspectie SZW. Dat kan met dit formulier.