Waar kan ik met andere vragen over het leven in Nederland terecht?

Het Kernpunt Neder-Betuwe is er voor al uw vragen op het gebied van welzijn, wonen, werk, zorg, opvoeden en opgroeien. Dat is zeker ook belangrijk als u uw kinderen heeft meegenomen naar Nederland en zij hier naar school gaan. Het Kernpunt wijst u de weg naar organisaties, activiteiten en hulp. Dichtbij, zo mogelijk in het dorp waar u woont.

Als u hiervoor belangstelling heeft, kunt u ook overwegen om lid te worden van een vereniging in de gemeente, zoals een voetbalvereniging. Het Kernpunt Neder-Betuwe kan u hierbij verder helpen.

Als u een kerk wilt bezoeken zijn er in Neder-Betuwe veel protestantse kerken. Voor een katholieke kerk kunt u bijvoorbeeld terecht bij de Dominicuskerk in Tiel, Sint Walburgkerkpad 3.

U kunt ook lid worden van het door de gemeente opgerichte Platform huisvesting arbeidsmigranten.