Kan ik zelf iets doen voor een prettig verblijf van arbeidsmigranten?

De gemeente heeft het ‘Platform huisvesting arbeidsmigranten’ ingesteld. Daarin wordt regelmatig samen met werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters, maatschappelijke organisaties en inwoners gekeken wat nodig is om arbeidsmigranten hier prettig te laten leven. We vinden het belangrijk dat ook arbeidsmigranten aan het platform kunnen deelnemen en aangeven wat zij belangrijk vinden. U bent immers degene voor wie het beleid is ontwikkeld! Heeft u hiervoor belangstelling? Dan kunt u zich opgeven bij de voorzitter van het platform, mevrouw P. van der Horst.