Kan ik meepraten over het beleid in de gemeente en de regio?

De gemeente heeft in 2019 het beleidsplan arbeidsmigranten vastgesteld. Dit is helaas alleen beschikbaar in het Nederlands. Het plan richt zich op goede huisvesting voor arbeidsmigranten en op het bieden van kansen om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving. In de Regio Rivierenland werken 8 gemeenten samen als het gaat om (de huisvesting van) arbeidsmigranten.