Hoe kan ik woonruimte vinden?

Er zijn voor arbeidsmigranten verschillende huisvestingsmogelijkheden in Neder-Betuwe. Als u bijvoorbeeld in de agrarische sector voor kortere tijd werkzaam bent (tijdens het pluk- of oogstseizoen) kunt u vaak onderdak vinden bij het bedrijf zelf. Er zijn ook werkgevers en uitzendbureaus die zelf op verschillende plekken zorg dragen voor de huisvesting. Die huisvesting dient altijd aan bepaalde kwaliteits- en veiligheidseisen te voldoen en door de gemeente te zijn toegestaan.