Belangrijke adressen en websites

Uitzendbureaus in Neder-Betuwe en omgeving

SprintWerkt en StapIn Personeel BV

De Vlasman 10, 6669 ND  Dodewaard
Tel. +31 (0)488 441688 / Fax +31 (0)488 428925
E-mail info@sprintwerkt.nl en info@stapinpersoneel.nl

Checklist Vakbond FNV

  • Over rechten als je in Nederland werkt: klik hier
  • Over werk en inkomen: klik hier
  • Over Collectieve Arbeidsovereenkomst (Cao) en Sector: klik hier