Als ik voor een uitzendbureau werk, is dat dan een betrouwbaar uitzendbureau?

Er zijn goede en slechte uitzendbureaus. U kunt het beste alleen werken voor gecertificeerde uitzendbureaus. Dat zijn uitzendbureaus die voldoen aan het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en die zijn aangesloten bij de brancheorganisaties Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU).