Wat kan ik doen aan een goede en veilige werkomgeving voor de arbeidsmigrant?

Als werkgever c.q. uitzendbureau bent u zich ongetwijfeld bewust van de wettelijke eisen die aan ‘goed werkgeverschap’ worden gesteld (artikel 7:611 van het Burgerlijk Wetboek). Het gaat daarbij ook om een veilige werkomgeving (iets dat zeker in tijden van corona de nodige aandacht vraagt) en een goede ongevallenverzekering. Arbeidsmigranten zijn een bijzondere groep. Zij dragen veel bij aan onze economie en mogelijk ook aan uw bedrijf. Maar ze zijn vaak kwetsbaar doordat zij de Nederlandse taal onvoldoende machtig zijn en mede daardoor niet goed op de hoogte zijn van hun rechten.

De Rijksoverheid wil de positie van arbeidsmigranten verbeteren. Minister Koolmees en andere bewindslieden hebben in december 2019 een brief aan de Tweede Kamer gestuurd over het aanpakken van misstanden in de werk- en woonsituatie van arbeidsmigranten. Mede in verband met de uitbraak van het Corona virus heeft het ingestelde ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ onder leiding van Emile Roemer haar eerste advies uitgebracht over een betere bescherming arbeidsmigranten in hun werk- en woonsituatie.