Waar moet ik op letten als ik arbeidsmigranten via een uitzendbureau inhuur?

Graag brengen we wij drie zaken onder uw aandacht:

Als u arbeidsmigranten via een uitzendbureau inhuurt, ga dan na of dat een bonafide, gecertificeerd uitzendbureau is. Dat zijn uitzendbureaus die voldoen aan het keurmerk van de Stichting Normering Arbeid (SNA) en die zijn aangesloten bij de brancheorganisaties Algemene Bond Uitzendondernemingen (ABU) of de Nederlandse Bond van Bemiddelings- en Uitzendondernemingen (NBBU). In de brief van minister Koolmees wordt aandacht besteed aan de ‘ketenaansprakelijkheid’, waarbij werkgevers medeverantwoordelijk worden voor de manier waarop uitzendbureaus met arbeidsmigranten omgaan.

Wijs arbeidsmigranten die bij of voor u werken goed op hun rechten en plichten. U kunt hier een brochure in het Nederlands, Engels en Pools voor arbeidsmigranten downloaden en in uw bedrijf ophangen en onder hen verspreiden.

Zorg dat de bij of voor u werkzame arbeidsmigranten de Nederlandse taal leren. Dat is belangrijk voor veel werkzaamheden die arbeidsmigranten verrichten, maar draagt ook bij aan hun integratie in onze samenleving. Arbeidsmigranten kunnen Nederland leren via het ROC in Tiel of de verschillende ‘Praathuizen’ in Neder-Betuwe. Zie hiervoor elders op deze website.