Waar moet ik als huisvester verder op letten?

Arbeidsmigranten hebben recht op goede, veilige en betaalbare huisvesting. De gemeente zal hier binnen de haar toegekende wettelijke mogelijkheden ook op toezien. Als u als werkgever of uitzendbureau tevens huisvesting biedt aan de bij u werkzame arbeidsmigranten zijn er voorwaarden voor inhouding op het wettelijk minimumloon voor de huisvesting. Zo mag de huur niet meer dan 25% van het wettelijk minimumloon bedragen. De woonruimte dient bovendien door een gecertificeerde instantie te worden gekeurd op basis van de normen van SNF. In verband met het Corona-virus is een aanbeveling van het ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ onder leiding van Emile Roemer om niet meer dan twee arbeidsmigranten op één kamer te huisvesten en zo mogelijk één persoon per kamer als het niet om een samenwonend tel gaat. De gemeente heeft dit als eis overgenomen.

Voor iedereen die huisvesting biedt aan arbeidsmigranten in Neder-Betuwe gelden verder de volgende eisen:

  • U dient hen er op attent te maken dat zij zich inschrijven in de Basisregistratie Personen van de gemeente als zij vier maanden of langer in de gemeente verblijven. Zij worden dan als ingezetene beschouwd.
  • Voor arbeidsmigranten die korter dan vier maanden bij u verblijven dient u een digitaal nachtregister bij te houden via de gemeentelijke website. U bent dan tevens verplicht toeristenbelasting af te dragen.
  • U dient op een goed zichtbare plaats informatie voor de arbeidsmigranten op te hangen met nuttige telefoonnummers en algemene informatie over hun verblijf in Nederland. U kunt deze informatie hier downloaden in het Nederlands, Engels en Pools. Vanzelfsprekend mag u de informatie aanvullen met bijvoorbeeld beheerregels die gelden voor uw accommodatie.