Inschrijven in het nachtregister of in de Basisregistratie Personen

Inschrijving in het Nachtregister of in de Basisregistratie Personen

Arbeidsmigranten die langer dan 4 maanden in Neder-Betuwe werken en wonen, moeten zich inschrijven bij de gemeente. Afhankelijk van de te verwachten duur van het verblijf vindt registratie plaats in:

  • het Register Niet-Ingezetenen (RNI), ook wel genoemd het Nachtregister;
  • de Basisregistratie Personen (BRP).

Door inschrijving hebben deze werknemers dezelfde rechten en plichten als inwoners van Neder-Betuwe.

Kijk voor uitgebreide informatie over het Register Niet-Ingezetenen op de website van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

Nachtregister

Werkgevers kunnen onder voorwaarden worden gemachtigd door de gemeente om zelf in- en uitschrijvingen van arbeidsmigranten te regelen via het nachtregister (Register Niet-Ingezetenen).

Gemachtigd als werkgever om werknemers in te schrijven in het nachtregister?

Als u bent gemachtigd om in- en uitschrijvingen te doen van werkgevers voor verblijf in het nachtregister, klik dan hier.

Basisregistratie Personen (BRP)

Inschrijving kan op 2 manieren:

  • In overleg met de gemeente tijdens een inschrijfavond op woon- of werklocatie.
  • Op afspraak in het gemeentehuis door de arbeidsmigrant zelf. Een afspraak kunt u hier te maken.

Aan inschrijving bij de gemeente zijn geen kosten verbonden.

Informatie over inschrijving in de Basisregistratie Personen vindt u hier.