Aan welke eisen moet ik voldoen als ik arbeidsmigranten huisvest?

Als u op dit moment de eigenaar van een woning bent en nu al kamers verhuurt aan arbeidsmigranten, is dit toegestaan. De adressen waar dit het geval is, zijn bij de gemeente bekend. Als het om een gewone woning gaat mag u aan maximaal 4 personen onderdak bieden, als zij geen gezin vormen. U dient te voldoen aan de door de gemeente in het ‘Beleidsplan huisvesting arbeidsmigranten’ gestelde kwaliteitseisen en de eisen van brandveiligheid. Maar er zijn ook andere zaken waar u op moet letten.

Het kan ook zijn dat u plannen hebt voor het huisvesten van arbeidsmigranten. U kunt hiervoor contact opnemen met de gemeente.

Andere zaken om op te letten

Als u overnachting biedt aan vijf of meer personen, dient u dit te melden bij de Omgevingsdienst Rivierenland ODR en als u meer dan 10 personen huisvest moet u hiervoor bij de ODR een ‘omgevingsvergunning brandveilig gebruik’ aanvragen. 

De gemeente heeft inmiddels alle bestemmingsplannen aangepast, waardoor als u stopt met de verhuur aan arbeidsmigranten in de toekomst geen kamergewijze verhuur meer is toegestaan. Hetzelfde geldt wanneer een woning wordt verkocht en voor woningen waar tot nu toe geen sprake is van kamergewijze verhuur. 

Agrarische bedrijven mogen gedurende het pluk- of oogstseizoen onder voorwaarden arbeidsmigranten als seizoensarbeider huisvesten. Hiervoor moet u bij de gemeente ontheffing aanvragen. De gemeente denkt graag met u mee. Neemt u daarom bij vragen contact op met contactpersoon Inge van Zuilekom. U kunt haar bereiken via telefoon 14 0488 of info@nederbetuwe.nl.

N.B.: vanwege de uitbraak van het Corona (COVID-19) virus, worden de eisen die aan de huisvesting worden gesteld aangescherpt. In navolging van de aanbevelingen van het ‘Aanjaagteam Bescherming Arbeidsmigranten’ onder leiding van Emile Roemer mogen niet meer dan 2 personen op één kamer worden gehuisvest. Ook dienen de RIVM-maatregelen ten aanzien van hygiëne en 1,5 meter afstand strikt te worden opgevolgd. 

De gemeente intensiveert haar controles op illegale huisvesting en treedt handhavend op. Bij geconstateerde overtredingen kan de gemeente sancties opleggen, zoals een bestuurlijke boete.