Kan ik meepraten over het beleid van de gemeente?

De gemeente heeft in 2019 het beleidsplan arbeidsmigranten vastgesteld. Het plan richt zich op goede huisvesting voor arbeidsmigranten en op het bieden van kansen om deel te nemen aan de Nederlandse samenleving.  In de Regio Rivierenland werken 8 gemeenten samen als het gaat om (de huisvesting van) arbeidsmigranten. 

Om tot een goede uitvoering van het beleid te komen heeft de gemeente het ‘Platform huisvesting arbeidsmigranten’ ingesteld.  Daarin wordt regelmatig met werkgevers, uitzendbureaus, huisvesters, maatschappelijke organisaties en inwoners overlegd. We vinden het belangrijk dat deze stakeholders aan het platform kunnen deelnemen en aangeven wat zij belangrijk vinden. Heeft u hiervoor belangstelling? Dan kunt u zich opgeven bij de voorzitter van het platform, mevrouw P. van der Horst.

Daarnaast stellen wij het erg op prijs om regelmatig goed overleg met de bedrijven in onze gemeente te hebben. U kunt altijd contact opnemen met de wethouder voor arbeidsmigranten, Nees van Wolfswinkel: telefoon 14 0488 of mailen aan info@nederbetuwe.nl.