Vergaderingen

19 mei Opiniërende avond, 20 mei College-informatieavond en 2 juni Beeldvormende avond

Woensdag 19 mei - Het Gesprek - opiniërende avond

  • 19:30u Programma Wonen
  • ca 20:15u Integraal beheer openbare ruimte

Donderdag 20 mei, 19:30u - College-informatieavond

  • Veiligheid: Het college, de politie en de brandweer praten de raad bij over actuele ontwikkelingen en trends rondom veiligheid.
  • Presentatie projectenportefeuille: Het college informeert de raad over de voortgang en de huidige stand van zaken van de ruimtelijke initiatieven en (facilitaire) projecten. Naast de diverse woningbouwprojecten wordt ingegaan op een aantal integrale herstructureringsprojecten in de diverse kernen en infrastructurele projecten.

Woensdag 2 juni, 19:30u – Beeldvormende avond

Op de agenda onder meer de jaarstukken 2020 en begrotingen 2022 van Avri, Werkzaak Rivierenland, GGD Gelderland-Zuid, Veiligheidsregio Gelderland-Zuid, Omgevingsdienst Rivierenland en Regio Rivierenland.

Kijk op www.nederbetuwe.nl voor agenda en achterliggende stukken (Politieke agenda - klik op datum).