Neder-Betuwe doet mee met het Taalakkoord

Gemeente Neder-Betuwe neemt deel aan het regionale Taalakkoord Rivierenland 2021-2024. Dat is bevestigd met het invullen van de deelnemersverklaring.

Vanuit het Taalakkoord werken organisaties in de regio Rivierenland samen aan het terugdringen van laaggeletterdheid. Hiervoor wordt in de periode 2021-2024 elk jaar een specifiek thema belicht in de regio. In 2021 is dit het thema ‘Geld’. De andere thema’s die nog aan bod komen zijn: Gezondheid, Gezin, Werk.

Binnen de gemeenten in Rivierenland varieert het aantal laaggeletterden van 7% in West Betuwe tot 17% in Tiel. In Neder-Betuwe is ongeveer 9% van de inwoners tussen de 16 en 65 jaar laaggeletterd. Dat betekent dat zij moeite hebben met lezen en schrijven. Vaak is het hierdoor ook lastig om een computer of smartphone te gebruiken. Ook rekenen kan moeilijk zijn voor iemand die laaggeletterd is.

Wethouder Van Dijkhuizen met Taalakkoord op tablet
Wethouder Herma van Dijkhuizen met op haar tablet het Taalakkoord Rivierenland 2021-2024

Financieel zelfredzaam

Mensen die laaggeletterd zijn, hebben een grotere kans om in armoede te leven. Daarom wordt er in 2021 in Rivierenland vanuit het thema geld ingezet op het vergroten van de financiële zelfredzaamheid van laaggeletterden. Zodat armoede en schuldenproblematiek onder deze doelgroep afnemen. Er wordt ook ingezet op het versterken van de (digitale) basisvaardigheden van mensen die in armoede leven of schulden hebben.

Bewustwording en signalering

In Neder-Betuwe gaan we hier onder andere op inzetten door te werken aan het verbeteren van de bewustwording en signalering van laaggeletterdheid. Daarbij zetten we ook in op het beter in beeld brengen van bestaand aanbod en de doorverwijzing naar dit aanbod. Bijvoorbeeld door een training over signaleren en doorverwijzen van laaggeletterden aan te bieden aan professionals en vrijwilligers die werkzaam zijn binnen de schuldhulpverlening of minimabeleid. We bekijken ook de behoefte en mogelijkheid voor het uitbreiden van het huidige aanbod. We richten ons daarbij op alle inwoners van Neder-Betuwe die moeite hebben met lezen, schrijven, rekenen en/of digitale vaardigheden, met extra aandacht voor mensen met zorgen of problemen rondom financiën.

Misschien kunt u iets doen

Benieuwd naar de signalen van laaggeletterdheid? Of benieuwd wat u kan doen als u vermoedt dat iemand moeite heeft met lezen, schrijven en/of rekenen? Kijk dan eens op https://www.lezenenschrijven.nl/.