Klimaatacties in Neder-Betuwe voor de korte en langere termijn

Gemeente Neder-Betuwe wil een goede rentmeester zijn. Voor een beter klimaat betekent het nú handelen. Het levert gelijk al de winst op van minder CO2 - uitstoot en minder energiekosten. Tegelijkertijd draagt het bij aan het doel op de lange termijn om CO2-neutraal te zijn in 2050. Nieuwe acties van gemeente Neder-Betuwe voor deze doelen gaan binnenkort van start.

Duurzaamheidslessen basisschool

De acties staan in het Uitvoeringsprogramma Klimaatakkoord 2021-2025 van mei 2021 en dat voortkomt uit de Klimaatnota die de gemeenteraad in februari 2021 vaststelde voor die periode. Wethouder Stefan van Someren: “Met allemaal prachtige en haalbare doelen die bij elkaar in de komende jaren stevig bijdragen aan het einddoel in 2050 om CO2-neutraal te zijn.”

Concrete acties gemeente Neder-Betuwe

 • Energiebesparing in huis
 • Elektrisch rijden met bijbehorende oplaadmogelijkheden
 • Collectieve inkoopactie voor zonnepanelen
 • Asbest van de daken af en zonnepanelen erop
 • Ook dit gebeurt:
 • Overleg met scholen/verenigingen over mogelijkheden voor besparing en toepassen duurzame energie
 • Duurzaamheidslessen op alle basisscholen door NME Betuwe
 • Oprichten van een duurzaamheidskring voor bedrijven
 • Uitdelen tegoedbonnen voor kleine energiebesparende maatregelen die inwoners zelf kunnen uitvoeren
 • Zo nodig ondersteunen van lokale initiatieven van inwoners en bedrijven zoals het opzetten van een duurzame energiecoöperatie
 • Verstrekken van duurzaamheidslening tegen aantrekkelijke voorwaarden
 • En nog meer

Rode draad is energiebesparing

Bij al die acties zijn energie besparen en isoleren de rode draad. Daaraan kan iedereen meedoen want 80% van de energierekening gaat naar warmte. Gebruik minder warm water, kook energiezuiniger en zet de verwarming lager. En isoleer! Dak, gevel, vloeren en ramen. Al die kleine beetjes helpen mee en het is ook nog eens goed voor eigen wooncomfort én de portemonnee. De gemeente informeert en ondersteunt haar inwoners, ondernemers en organisaties onder meer via Energieloket Neder-Betuwe, www.energieloketnederbetuwe.nl. Daar kunnen zij terecht voor onafhankelijk en gratis advies over energiebesparing, isoleren en financieringsregelingen.

Hoofdthema’s

De acties komen voort uit de Klimaatnota die de volgende hoofdthema’s heeft die bijdragen aan vermindering van CO2-uitstoot:

 • Energiebesparing
 • Energietransitie: opwekken van hernieuwbare energie
 • Klimaatadaptatie: de leefomgeving goed voorbereiden op heftiger regenval, zwaardere stormen en meer hitte
 • Warmtetransitie: op een duurzamere manier verwarmen, met steeds minder gebruik van aardgas
 • Mobiliteit - stimuleren van milieuvriendelijke alternatieven zoals elektrisch rijden

Klik hier voor het Uitvoeringsprogramma Klimaatakkoord 2021–2025

foto:NME Betuwe