Dijk tussen Gorinchem en Nijmegen wordt Gastvrije Waaldijk

De komende jaren versterkt Waterschap Rivierenland de noordelijke Waaldijk tussen Gorinchem en Nijmegen. Dit is een uitgelezen kans om de uitstraling van de dijk een impuls te geven en de beleving te vergroten. Een Waaldijk met een gastvrij karakter, waar de fiets de hoofdgebruiker is en de auto te gast. Het gaat om een dijk van 80 kilometer lang met dezelfde weginrichting en herkenbare rustpunten; een ‘Gastvrije Waaldijk’.

De indeling en van de dijk in Neder-Betuwe wordt nog uitgewerkt. De werkzaamheden in onze gemeente zijn gepland in 2024.

Initiatief van gemeenten, provincie en waterschap

De gemeenten West Betuwe, Tiel, Neder-Betuwe, Overbetuwe, Nijmegen en Lingewaard trekken al een paar jaar samen op om met Waterschap Rivierenland en provincie Gelderland dit initiatief gezamenlijk om te zetten in een Gastvrije Waaldijk. De samenwerkingspartners onderschrijven het gemeenschappelijk belang. Dit hebben zij bekrachtigd door het ondertekenen van een samenwerkingsovereenkomst. In de samenwerkingsovereenkomst zijn de belangrijkste kaders en afspraken op hoofdlijnen vastgelegd. De invulling van die afspraken zal in de komende jaren in de projecten worden uitgewerkt en teruggekoppeld. 

Op de website van Waterschap Rivierenland kunt u lezen hoe de gastvrije Waaldijk eruit komt te zien en kunt u terecht voor actuele informatie.